Vooraankondiging nieuwe NWA call en matchmaking 'Archeologie telt'

20 februari 2019

Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft NWO het onderzoeksprogramma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' ontwikkeld. Het programma sluit nauw aan op de doelstelling van de minister ons erfgoed te beschermen en toegankelijk te houden (zoals verwoord in de beleidsbrief 'Erfgoed telt') en de Nationale Wetenschapsagenda. Naar verwachting gaat de call half maart 2019 open.

Opgraving. Beeld: Daan KloekBeeld: Daan Kloek

Doel

Het doel van het nieuwe programma is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan, waarbij de hele kennisketen betrokken is, en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzame onderzoekinfrastructuur. Een belangrijke ambitie van het programma is om publiek-private samenwerkingen te ontwikkelen die leiden tot structurele uitwisseling van kennis. Voorbeelden hiervan zijn training, onderwijs, en wetenschappelijke kennisdeling, alsook gedeeld gebruik van onderzoeksfaciliteiten zoals laboratoria en apparatuur.

Call for proposals verwacht in maart 2019

NWO is voornemens om half maart 2019 de call for proposals te publiceren. Deze nodigt consortia bestaande uit onderzoekers van kennisinstellingen en archeologische bedrijven, en maatschappelijke stakeholders zoals (regionale) overheden en musea uit om in te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoeksvoorstellen is circa 2,5 mln euro.

Save the date Informatie- en matchmakingsbijeenkomst

Op maandag 1 april 2019 van 13.00 tot 17.00 uur zal in het kader van dit programma een informatie- en matchmaking bijeenkomst worden georganiseerd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, te Amersfoort. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.


Meer informatie

Meer informatie over het programma, de call for proposals en het programma van de informatie- en matchmakingsbijeenkomst zal NWO spoedig bekend maken via de gebruikelijke kanalen.

Download


Bron: NWO