Vernieuwde rekentijd call open voor indiening

6 februari 2019

Onderzoekers kunnen vanaf januari 2019 wederom een aanvraag indienen voor het gebruikmaken van rekentijd op de nationale computersystemen. Aanvragen kunnen doorlopend bij NWO worden ingediend.

Wat kun je aanvragen?

Via de vernieuwde rekentijd call kan nu rekentijd worden aangevraagd op vier van deze computersystemen: HPC Cloud, Lisa, Cartesius en Grid. De geavanceerde nationale computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost en waarbij de computationele faciliteiten van de individuele instellingen ontoereikend zijn.

 

Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd?

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een aantal wijzigingen in de call aangebracht:

  1. Tot eind 2018 kon rekentijd worden aangevraagd op de computersystemen Lisa en Cartesius. Vanaf januari 2019 kan tevens rekentijd worden aangevraagd op de computersystemen HPC Cloud en Grid.
  2. Kleine aanvragen (voorheen ‘pilot aanvragen’) worden voortaan rechtstreeks aangevraagd bij SURFsara.
  3. Het aantal onderzoeksinstellingen dat aanvragen kan indienen is uitgebreid.
  4. Om het aanvraagproces te versnellen zullen aanvragen in principe niet meer worden beoordeeld door externe referenten. Wel wordt voor iedere aanvraag een technisch advies bij SURFsara opgevraagd. De commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers beoordeelt de aanvragen aan de hand van de aanvraag zelf, het technisch advies en het weerwoord daarop.
  5. De standaard looptijd van rekentijdprojecten gaat van één jaar naar twee jaar.

Meer informatie over de vernieuwde rekentijd call kunt u vinden op de NWO website (gerelateerde links).

Gerelateerde links


Bron: NWO