Succesvol onderzoeksprogramma ‘Technology for Oncology’ krijgt vervolg

Call Technology for Oncology II nu open

14 februari 2019

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), KWF Kankerbestrijding (KWF) en Topsector Life Sciences & Health (LSH) bundelen opnieuw hun krachten om de medische wetenschap te verbinden met technologische onderzoeksgroepen en de industrie. De samenwerking moet leiden tot technische innovaties voor het voorkomen, diagnosticeren en beter behandelen van kanker, inclusief een betere kwaliteit van leven. Na het succes van het onderzoeksprogramma Technology for Oncology is nu een tweede call geopend. In totaal is bijna 6 miljoen euro beschikbaar. Onderzoekers kunnen tot 9 mei 2019 voorstellen indienen.

onderzoeker in lab

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van financiering binnen dit onderzoeksprogramma is samenwerking tussen onderzoekers uit de oncologische en technische wereld met industriële partners. Deze combinatie moet leiden tot toepassingsgericht onderzoek dat een duidelijke relevantie en meerwaarde heeft voor (toekomstige) patiënten.

Onderzoek

Prof. dr. Fred Falkenburg, directeur van KWF Kankerbestrijding, is blij met dit tweede Partnership-programma: “Dankzij onze donateurs kunnen we onderzoek financieren met impact op onze missiedoelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens en na kanker. Binnen deze call brengen KWF en TTW twee bruisende werelden samen: technici en oncologisch onderzoekers werken samen met de industrie om innovatieve toepassingen te realiseren voor patiënten met kanker. We verwachten dat daardoor veelbelovende nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan in de diagnose, behandeling en zorg binnen de oncologie.” In 2015 organiseerden TTW en KWF een eerste Partnership-programma Technology for Oncology. Elf innovatieve onderzoeksprojecten ontvingen toen financiering voor onderzoek naar onder andere een apparaat dat tumorweefsel opspoort met licht tot een nieuwe behandeling van hersentumoren bij kinderen

Budget

TTW en KWF stellen in totaal 2,8 miljoen euro beschikbaar voor Technology for Oncology II. Topsector LSH stelt daarnaast nog eens maximaal 3 miljoen euro Publiek-Private Samenwerkingstoeslag beschikbaar aan KWF om in te zetten in deze call. Een totaal bedrag van maximaal 5,8 miljoen euro is daarmee beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 9 mei 2019.


Partnership

Technology for Oncology is een zogeheten Partnership-programma. Het uitgangspunt van Partnership-programma’s is een onderzoeksvraag vanuit bedrijven of gezondheidsfondsen, waarvoor wetenschappers aan Nederlandse universiteiten een onderzoeksvoorstel kunnen indienen. Zowel het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen als de Topsector LSH hebben eerder diverse publiek-private samenwerkingsprogramma’s opgezet met gezondheidsfondsen, waaronder de Hartstichting en de Nierstichting. TTW ziet er tijdens de looptijd van het onderzoek bovendien op toe dat wetenschappers en betrokken partners regelmatig bijeen komen om zo ontwikkelingen en mogelijke toepassing te monitoren. 

Meer informatie over TTW-partners


Meer informatie over dit Partnership-programma


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Partnership

Contact

Mw. drs. M. (Marjolein) van Dalen (Program Officer) Mw. drs. M. (Marjolein) van Dalen (Program Officer) +31 (0)30 6001234 m.vandalen@nwo.nl

Contact

Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Program Officer) Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Program Officer) 030-6001296 w.haakma@nwo.nl