Volgende financieringsronde voor senior CGIAR experts

19 februari 2019

Senior experts, werkzaam bij Nederlandse onderzoeksorganisaties en betrokken bij CGIAR-onderzoek of management, krijgen de kans om (meer) tijd te besteden aan hun CGIAR-activiteiten. De call om een deel van hun personeelskosten te dekken is heropend met enkele kleine aanpassingen. De deadline voor de volgende beoordelingsronde is 4 juni 2019.

De call voor Senior Experts heeft als doel om bij te dragen aan het partnerschap door de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties aan CGIAR te ondersteunen. Een deel van de personeelskosten van Senior Experts - werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie die deelnemen aan een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP), vlaggenschip of platform - kan hierbinnen worden gefinancierd.

Aanpassingen in de call

In vergelijking met de vorige beoordelingsronde zijn enkele aanpassingen in de call for proposals aangebracht.

  • De Senior Expert dient minimaal een MSc / MA te hebben in een senior managementpositie in een CGIAR Research Program (CRP), Flagship of Platform; en een doctoraat hebben indien betrokken is bij onderzoek.
  • Een maximum van 250.000 euro voor 2,5 jaar en voor 0,5 fte kan worden aangevraagd.
  • Onderzoek met een inhoudelijke focus op de water-food-nexus en / of het genderplatform, focus op prioritaire kennisdomeinen, duurzame agrovoedingswaardeketens en -sectoren, genetische verbetering en propagatiematerialen en / of klimaatslimme landbouwkennisdomein, en gericht op focusregio's voor ontwikkelingssamenwerking van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Nederland – CGIAR partnerschap

Het Nederland - CGIAR-partnerschap versterkt transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door het bevorderen van kennis van voedingssystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie. Het is gericht op het faciliteren van succesvolle partnerschappen tussen CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's), CGIAR-platforms en CGIAR-centra enerzijds  en Nederlandse onderzoeksorganisaties en belanghebbenden uit de publieke en private sector anderzijds, zowel met als zonder winstoogmerk.

De SEP-call en andere instrumenten van het NL-CGIAR-onderzoeksprogramma worden gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd via NWO-WOTRO Science for Global Development.

Read further


Bron: NWO