NWO legt huidig maatwerk voor zwangere aanvragers vast in officiële tegemoetkomingsregeling

22 februari 2019

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een aangepaste behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bewaken en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en 'Rubicon'.

De persoonsgebonden subsidies die NWO verstrekt hebben als doel om voor talentvolle onderzoekers in de verschillende fasen van hun carrière de creatieve ruimte te bieden voor vernieuwend en uitdagend onderzoek te kunnen uitvoeren. NWO verdeelt deze subsidies via een tenderprocedure, waarbij de ingediende aanvragen worden gerangschikt aan de hand van objectieve criteria en op basis daarvan worden voorstellen gehonoreerd totdat het budget van de subsidieronde op is.

Daarnaast waarborgt NWO dat alle aanvragers gelijke kans hebben op het verkrijgen van subsidie. Hiervoor hanteert NWO binnen elke subsidieronde een vooraf vastgestelde beoordelingsprocedure met een vast tijdpad. In de praktijk kan dit echter leiden tot de voortijdige uitval van zwangere aanvragers, indien zij gedurende hun zwangerschapsverlof schriftelijke of mondelinge input moeten geven (zoals een weerwoord of interview). Om dit te ondervangen hanteert NWO al enige tijd een extensieregeling. Daarnaast werd tot op heden per afwijkende situatie in overleg met de zwangere aanvrager naar een maatwerkoplossing gezocht. Deze maatwerkoplossingen zijn nu in de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' vastgelegd en gestandaardiseerd, zodat aanvragers weten wat ze van NWO mogen verwachten.

'Kindverlof'?

Met de inwerkingtreding van de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' is het toepassingsbereik van het eerdere NWO-beleid uitgebreid. Niet alleen aanvragers die vanwege hun zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn verhinderd kunnen aanspraak maken op de tegemoetkomingsregeling. Ook aanvragers met adoptieverlof, geboorteverlof (ook wel: partnerverlof) en verlof in verband met de opname van een pleegkind vallen onder de in de regeling gehanteerde term 'kindverlof'.

Afwijkende behandeling van aanvraag

Als een aanvrager vanwege kindverlof is verhinderd om volgens de reguliere beoordelingsprocedure schriftelijke of mondelinge input of mondelinge input te geven, dan kan deze aanvrager volgens de tegemoetkomingsregeling NWO verzoeken het inputmoment naar een eerder of later moment te verplaatsen. Ook kan de aanvrager in aanmerking komen voor een verlenging van de schriftelijke inputtermijn (normaliter 5 werkdagen), en kan hij of zij ervoor kiezen om mondelinge input via Skype te geven.

Als deze opties onvoldoende soelaas bieden, maakt de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' het nu mogelijk om met behoud van indienkans de aanvraag in de volgende subsidieronde opnieuw in te dienen. Als de aanvrager al een deel van de ronde doorlopen heeft, zoals de vooraanmeldingsfase kan de aanvrager dit in de nieuwe ronde deze fase zelfs overslaan.

Per direct van toepassing op de Vernieuwingsimpuls en Rubicon

De Raad van Bestuur van NWO heeft de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' per direct van toepassing verklaard op de lopende (en toekomstige) subsidierondes binnen de financieringsprogramma's Vernieuwingsimpuls en Rubicon. Waar mogelijk breidt NWO in de toekomst het toepassingsbereik van de regeling uit naar andere persoonsgebonden subsidieprogramma's.

Als aanvragers gebruik willen maken van de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' kunnen zij hiervoor per e-mail een verzoek indienen bij de secretaris van het desbetreffende programma.

Volledige tekst van de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof'


Meer informatie


Bron: NWO

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl

Contact

Kasper Gossink Kasper Gossink +31 (0)70 3440557 sgw-veni@nwo.nl