NWO-financiering voor zeven consortia uit de creatieve industrie - KIEM

20 februari 2019

NWO heeft financiering toegekend aan zeven projecten in het programma Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie. Met een KIEM-subsidie ​​van € 15.000 kunnen onderzoekers een samenwerking tot stand brengen tussen kennisinstellingen en private partijen.

De volgende consortia hebben financiering ontvangen (vermeld in alfabetische volgorde van de achternaam van de hoofdaanvrager):

Reproductopia: een kennisbasis voor design fiction en dialoog
Dr. J.F.H. Kupper (VU)

Met het design fiction en dialoog project ‘Reprodutopia’ onderzoeken Next Nature Network en de Vrije Universiteit de impact van kunstmatige voortplantingstechnologie op onze maatschappelijke omgang met voortplanting, relaties en intimiteit. Centrale vraag: hoe willen we dat onze reproductieve toekomst er uit ziet?

Consortiumpartner: Next Nature Network

Mapping the Ecologies of the Energy Transition Debate in the Dutch Digital Public Space
Dr. M.E.V. Esteve-Del Valle (RUG); medeaanvrager Franco Ruzzenenti  (RUG)

Dit project brengt het debat in de Nederlandse digitale ruimte over de energie-transitie in kaart. We kijken naar wie er gezag heeft in het debat, en leggen de dynamiek van de deelnemende netwerken bloot. Hierdoor krijgen we inzicht in de manier waarop de publieke opinie over de energie-transitie tot stand komt.

Consortiumpartners: EMMA; Duidt

Documenting Performance and Digital Art.
The tension between professional and audience documentation, and its integration in museum archives.

Dr. A. Dekker (UVA)

Een eindeloze tijdelijkheid Performances en digitale kunst zijn voor musea notoir moeilijk te hanteren. Ondanks de 'gemakkelijke' presentatie, daagt de kunstvorm het museum uit bij het documenteren en archiveren van het werk. Dit project presenteert een aantal richtlijnen voor het maken van documentatie en hoe de integratie in collectiearchieven haar weg vindt.

Consortiumpartners: LIMA Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Dangerous Games: Deploying Game Design to Combat Drug-related Threats to Health and Public Order
Prof. dr. R.C. Veltkamp (UU) (universiteit); medeaanvrager dr. S.C.J. Bakkes (UU)

Hoog spel: Gaming in de strijd tegen drugs en hun bedreiging van gezondheid en openbare orde. Dit project brengt verschillende wetenschappelijke perspectieven samen met ervaringen uit de praktijk om een methodologie voor de ontwikkeling van toegepaste games te ontwikkelen. Testcase is de bedreiging door druggebruik van individuele gezondheid en openbare orde. Door spel motiveren we out of the box denken en kunnen we nieuwe acties bedenken.

Consortiumpartners: Stichting Farmaceutisch Erfgoed/ Nationaal

Farmaceutisch Museum (NFM); Mainline Foundation.
Interviews in Conservation Research

Dr. S. Stigter (UvA)

Interviews in Restauratieonderzoek Wat gebeurde er met Rembrandt’s Nachtwacht, Appel’s wandschildering in het Stedelijk, en Mendini’s ladenkast? Interviews bieden inzicht, maar mondelinge bronnen worden vaak slecht ontsloten. Dit project beoogt een overkoepelend en dynamisch systeem voor verantwoorde opslag en duurzaam hergebruik ter behoud en verrijking van ons cultureel erfgoed.

Consortiumpartners: Rijksmuseum Amsterdam; Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed
Communicating user-centered design to non-design professionals

Dr. ir. J.I. van Kuijk  (TU Delft); medeaanvragers prof.dr. P.J. Stappers (TU Delft), dr.ir. A.P.O.S. Vermeeren (TU Delft)

Iedereen gebruiksgericht. Hoe maak je gebruiksvriendelijke producten, diensten, ICT-systemen en beleidsvoorstellen? Hier is enorm veel kennis over, maar die zit vaak vast in hoofden van ontwerpers en in wetenschappelijke artikelen. Daarom wordt in dit project een overzicht gemaakt van inzichten die iedereen in staat stellen gebruiksgericht(er) te gaan werken.

Consortiumpartners: Koninklijke Philips NV, VanBerlo, mbstudio, Océ, Happen, Sharp Panda B.V., TomTom, Fabrique B.V., Q42 B.V., Maven Publishing.

Communicating Complexity: Understanding Port-City Regions
Prof. dr. ing. C.M. Hein (TU Delft)
Communiceren over complexiteit. Het KIEM-project ontwikkelt een film over havenstadrelaties voor een groter publiek in samenwerking met besluitvormers in Napels, Rotterdam, Duinkerken. De film is gebaseerd op interviews met belangrijke spelers om inzichten te geven over evoluerende havenstadrelaties en om gedeelde waarden te ontwikkelen voor hedendaagse transities.

Consortiumpartners: Ollie Palmer, Learning Center Halle au Sucres, Central Tyrrhenian Sea Port System, RETE Port-city association, AIVP (Association Internationale Villes & Ports)

Bron: NWO