Nieuwe calls en voortgang van Nederlands Polair Programma

20 februari 2019

Koninklijk bezoek en twee nieuwe calls: de nieuwe programmacommissie ziet dat er veel gebeurt in het Nederlands Polair Programma.

Op 6 maart 2019 bezoeken Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima de Duitse deelstaat Bremen. Ze gaan dan ook naar het Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. NWO heeft via het Nederlands Polair Programma een samenwerkingsovereenkomst (MoU) met het AWI voor polair onderzoek op de Noord- en Zuidpool. Het Koninklijk bezoek is een goede gelegenheid om deze overeenkomst te actualiseren en te herbevestigen. Voorafgaand aan het Koninklijk bezoek is er een wetenschappelijk symposium over pool, zee- en kustonderzoek, waarbij ook onderzoekers van NIOZ, UU, RUG en VU zijn betrokken.

Beleidsgestuurde call

De nieuwe beleidsgestuurde call-for-proposals van het NPP gaat in het voorjaar van 2019 open. Het budget bedraagt ongeveer 5,5 miljoen euro, consortia kunnen projecten van naar verwachting één tot drie miljoen euro aanvragen. Deze werkwijze is afwijkend van de eerdere NPP-calls. Deze call was al aangekondigd op het poolsymposium van afgelopen december. De programmacommissie heeft daarna de subsidieronde zo ingericht dat deze goed aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde richt zich op beleidsgestuurde vragen vanuit de vakdepartementen van het Interdepartementaal Polair Overleg, te weten de ministeries van Buitenlandse Zaken; Infrastructuur en Waterstaat; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Economische Zaken en Klimaat. De call wil een wisselwerking creëren tussen beleid en wetenschap, waarbij beide elkaar gedurende het project informeren.

Call Belmont Forum

Het NPP draagt 400.000 euro bij aan de Arctische call van het Belmont Forum. De call is er voor interdisciplinair onderzoek vanuit de sociale- en natuurwetenschappen, meer specifiek over ‘arctic reslience”, arctic decision-making and solutions for resilience’. Projectteams moeten internationaal zijn, met een financiële bijdrage van minimaal drie onderzoekfinanciers. De maximale projectbijdrage is anderhalf miljoen euro. Indienen kan vanaf 20 februari 2019, alleen bij het Belmont Forum.

Nieuwe programmacommissie

Het NPP heeft een nieuwe programmacommissie. Voorzitter is Robert Blaauw, die zich eerder boog over de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur in de poolgebieden. De andere leden zijn Liz ter Kuilen (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Arthur Eijs (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Wim van den Doel (voorzitter NWO domeinbestuur Sociale- en Geesteswetenschappen) en Niek Lopes Cardozo (voorzitter NWO domeinbestuur Exacte- en Natuurwetenschappen.

 

Bron: NWO