Matchmaking bijeenkomst call Transities & Gedrag 8 maart 2019

19 februari 2019

Op 8 maart organiseren NWO, ZonMw en de topsectoren een matchmakingsevenement in Den Haag voor de NWO-call Transities en Gedrag. Deze call richt zich op interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering voor maatschappelijke uitdagingen.

Druk kruispunt met zebrapaden

Doel

Naast informatieverstrekking over deze nieuwe call is het doel van de bijeenkomst het bij elkaar brengen en verbinden van onderzoekers van kennisinstellingen en mogelijke private en/of publieke partners. Deze nieuwe samenwerkingsconsortia hebben als doel een impuls te geven aan de kennisontwikkeling die nodig is voor de maatschappelijke transitievraagstukken.

Voor wie?

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij transitievraagstukken waar wij als maatschappij voor staan en/of (gedrags)onderzoek.

Praktische informatie

Locatie: NWO Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 300
Datum: 8 maart 2019
Tijd: 13:00 - 17:00 uur

AANMELDEN

Bron: NWO