Geslaagde startbijeenkomst DeepNL

13 februari 2019

Op donderdag 7 februari 2019 vond de startbijeenkomst plaats van DeepNL, het onderzoeksprogramma naar het gedrag van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. De mooie ambiance van de stadsschouwburg Utrecht bracht zo’n 70 vertegenwoordigers van onderzoek en stakeholders bij elkaar.

In november 2018 heeft NWO acht projectaanvragen goedgekeurd in de eerste subsidieronde van DeepNL. Deze onderzoeksprojecten gaan nu van start en dat was de aanleiding voor deze eerste bijeenkomst.  

De voorzitter van de programmacommissie, Rinus Wortel, onderstreepte nog eens dat DeepNL meer moet zijn dan alleen een optelsom van (nu nog) acht projecten. De programmacommissie speelt een belangrijke rol in het vormen van een coherent programma. Hij hoopt dat DeepNL een basis zal vormen waarna universiteiten en instituten het onderzoeksthema structureel overeind zullen houden.

Als uiting van de onderlinge samenhang zijn de eerste acht projecten gegroepeerd in drie thema’s: onderzoeken die processen en condities analyseren die leiden tot seismiciteit en bodemdaling (projecten Jansen, Vossepoel, Niemeijer, Hangx), monitoring van seismiciteit-gerelateerde condities en seismicitiet voorspellen (Trampert, Wapenaar), en de oppervlakte-effecten van seismiciteit en bodemdaling (Hicks, Hanssen). Thema’s die ontbreken binnen de huidige projecten kunnen ingevuld worden in komende subsidierondes.

De acht projectleiders gaven een toelichting op hun onderzoeksplannen en de bijbehorende werkpakketten. NWO gaf een toelichting over de toekomstige plannen en subsidiemogelijkheden binnen DeepNL. Na afloop van het plenaire deel kwamen de projectleiders en de programmacommissie bijeen voor een operationele afstemming tussen de projecten. Tijdens de vergadering werd gesproken onder andere over de mogelijkheden van databeheer van het EPOS platform. De startbijeenkomst krijgt naar waarschijnlijkheid een jaarlijks vervolg als een DeepNL-symposium waar voortgang en resultaten worden gedeeld met stakeholders.

Bron: NWO

Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

Ipo Ritsema gaf een toelichting over het KEM, het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw over risico’s van mijnbouwactiviteiten dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2017 instelde. Het budget is 4-6 miljoen euro per jaar, de meeste projecten binnen dit programma hebben een duur van ongeveer twee jaar. Per DeepNL-project werd aangegeven waar de verbinding ligt met de verschillende KEM-projecten. De toepassingsgerichte kennis uit de projecten van KEM en de meer fundamentele kennis uit DeepNL moeten samen uiteindelijk landen in het mijnbouwbeleid en de ondersteunende instrumenten en modellen. Mogelijk zullen het KEM en DeepNL in de toekomst gezamenlijke bijeenkomsten organiseren.

Jaarverslag

NWO zal ieder jaar een jaarverslag opstellen waarin de voortgang van het programma wordt beschreven. Het eerste jaarverslag werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. Dit jaarverslag beschrijft met name het proces rond de eerste subsidieronde in 2018; in latere jaarverslagen worden meer inhoudelijke resultaten verwacht.

Programma startbijeenkomst 2019

09:30 Registratie & koffie
10:00 Introductie
10:10 Presentatie 4 projecten
  • Science4Steer: a scientific basis for production and reinjection strategies to minimize induced seismicity in Dutch gas fields (Jan Dirk Jansen, TUD)
  • A multi-scale, multi-physics framework for modelling the geomechanical response of sandstone reservoirs to pore fluid extraction (Suzanne Hangx, UU)
  • Probing the micromechanics of small magnitude earthquake slip (Alexander Niemeijer, UU)
  • InFocus: An Integrated Approach to Estimating Fault Slip Occurrence (Femke Vossepoel, TUD)
11:30 Pauze
11:45 Presentatie 4 projecten
  • DeepImage: Multi-scale geophysical imaging, monitoring and forecasting of induced seismicity (Kees Wapenaar, TUD)
  • Comprehensive monitoring and prediction of seismicity within the Groningen gas field using large scale field observations (Jeannot Trampert, UU)
  • Monitoring and Modeling the Groningen Subsurface based on integrated Geodesy and Geophysics: improving the space-time dimension (Ramon Hanssen, TUD)
  • SOFTTOP: Investigating heterogeneous soft top soils for wave propagation, cyclic degradation and liquefaction potential (Michael Hicks, TUD)
13:00 Lunch
14:00 Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
14:25 Plenaire discussie: Future plans for DeepNL and opportunities
15:00 Einde plenair programma & borrel
15:30 Vergadering projectleiders en programmacommissie


 

Bron: NWO