ENW PPS-fonds open voor samenwerking binnen 5 topsectoren

7 februari 2019

Het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is geopend. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT. Voorstellen dienen te passen in de kennis- en innovatieagenda(’s) van één of meer van deze topsectoren. Het ENW PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen, die zijn samengevat in twee aparte calls: de call ENW PPS-fonds 2019 en de call KIEM 2019.

Het ENW PPS-fonds stimuleert  bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in 2019 ca. 12 miljoen euro beschikbaar. In de tabel hieronder is samengevat welke financieringsvorm voor welke topsector beschikbaar is.

Call ENW PPS-fonds 2019

Industrial Partnership Project (IPP): samenwerking tussen één of meer bedrijven en één of meer kennisinstellingen. Projecten worden voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% in cash door het bedrijfsleven. De minimum NWO-bijdrage aan een IPP is € 500.000, de maximum NWO-bijdrage is € 1.000.000.

Technology Area (TA): consortia van minimaal twee bedrijven en minimaal twee kennisinstellingen. NWO betaalt 70% van de projectkosten, de deelnemende bedrijven gezamenlijk 30%. De private bijdrage mag gedeeltelijk in kind zijn. De minimum NWO-bijdrage aan een TA is € 525.000, de maximum NWO-bijdrage is € 1.050.000.

Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT): samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden gemiddeld voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven in cash en voor 80% door NWO. Een LIFT-project kan in één of in twee fases worden uitgevoerd en gefinancierd, maar het hele project wordt altijd in één keer aangevraagd. De minimum NWO-bijdrage aan een LIFT project bedraagt € 120.000, de maximum bijdrage € 240.000.

Het ENW PPS-fonds kent in 2019 twee deadlines voor het indienen van voorstellen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Call KIEM 2019

Kennis en Innovatie Mapping (KIEM): samenwerking van een MKB-bedrijf/startup en één of meerdere kennisinstellingen. De minimale NWO-bijdrage per project is € 16.000, de maximale NWO-bijdrage per project is € 40.000. Het deelnemende MKB is gevestigd in Nederland en betaalt 20% van de projectkosten, waarvan maximaal € 5000 in kind. De totale projectomvang kan daarmee oplopen tot € 50.000. KIEM aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot en met 8 oktober 2019.

Meer informatie over het ENW PPS-fonds is te vinden op www.nwo.nl/enwppsfonds.

Bron: NWO