Deadline vooraanmeldingen call NWO Open Competitie voor Digitalisering - SGW uitgesteld naar 9 april 2019

15 februari 2019

De deadline voor de call for proposals NWO Open Competitie voor Digitalisering - SGW is uitgesteld naar 9 april 2019. De call staat formeel nog niet open: het wachten is op goedkeuring van het ministerie voor OCW.

Zoals aangekondigd op 20 december 2018 stelt NWO 6 miljoen euro beschikbaar voor SGW-onderzoek naar de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van digitalisering. Omdat de deadline oorspronkelijk op 19 maart 2019 was vastgelegd, werd tegelijkertijd met het bericht ook de call for proposals in de vorm van een vooraankondiging beschikbaar gesteld, zodat er voldoende tijd zou zijn voor de voorbereiding van aanvragen. Na deze vooraankondiging ontving NWO vragen van onderzoekers over de ontvankelijkheid en de inhoud van de call.

De nieuwe call-tekst bevat enkele verhelderingen, maar geen wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de vooraankondiging. Wel is één van de voorwaarden voor indiening naar aanleiding van vragen aangepast. In de oorspronkelijke call was een lijst met faculteiten opgenomen waarbij aanvragers werkzaam dienden te zijn. Deze voorwaarde is opgeheven. Leidend is de achtergrond van de aanvragers, waarbij de eis is dat tenminste één aanvrager gepromoveerd is in de geesteswetenschappen en één aanvrager gepromoveerd is in de sociale wetenschappen. Sommige aanvragers beginnen daardoor later met het uitwerken van een vooraanmelding. Door het besluit om de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen uit te stellen tot 9 april 2019 heeft deze groep nu voldoende tijd.

Overigens heeft NWO deze maand nog twee andere calls over digitalisering gelanceerd: NWO Digital Society - de geïnformeerde burger en Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld.

Hoewel NWO nog wacht op officiële goedkeuring van het ministerie voor OCW voor het openstellen van de call, zal deze deadline niet meer worden verschoven. De call for proposals heeft tot de officiële lancering evenwel nog steeds de status van vooraankondiging.

Contactpersonen:

Zie ook:


Bron: NWO