Call voor blockchain innovaties geopend

6 februari 2019

De call voor Fundamentele kennis voor verantwoorde blockchain innovatie is geopend. Multidisciplinaire consortia kunnen financiering aanvragen voor coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain innovaties, zoals omschreven in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda.

Visie Nederlandse Blockchain

De overkoepelende visie die gegeven wordt in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda is als volgt: "Blockchain-onderzoek zou gericht moeten zijn op het identificeren en creëren van de voorwaarden voor de ontwikkeling van blockchaintechnologie. Doel is het maximaliseren van het potentieel voor maatschappelijk nut en de uitsluiting of herbestemming van ongewenste ontwikkelingen.”

Doel

Het doel van dit programma is om door middel van een coherent, fundamenteel onderzoeksprogramma substantie te geven aan de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Het onderzoek moet expliciet aandacht besteden aan de potentiële maatschappelijke impact van Blockchain innovaties. De ethische en maatschappelijke aspecten van technologische innovatie worden belicht vanuit het NWO-MVI perspectief. NWO heeft de MVI- (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) benadering ontwikkeld om verantwoorde innovaties die op een breed draagvlak kunnen rekenen tot stand te brengen. Maatschappelijke aspecten (zoals ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten) worden vanaf de start meegenomen in het ontwerpproces van een (technologische) innovatie. Om de multidisciplinaire aspecten te adresseren werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen.

Budget

Het totale budget dat bij NWO aangevraagd kan worden is 1,5 M€. Van dit budget is 650.000 euro beschikbaar tot juli 2022 en de rest tot vijf jaar na honorering. De totale NWO bijdrage is minimaal 50% en maximaal 80% van de programmakosten.

Matchmaking

Om het vormen van consortia te ondersteunen is het insturen van een Expression of Interest verplicht. Inzendingen  zullen, ter inspiratie, worden gedeeld met alle aanvragers en vormen de basis voor een matchmaking bijeenkomst (richtdatum hiervoor is 8 maart 2019).

Sluitingsdata

De sluitingsdatum voor de verplichte indiening van "Expressions of Interest" is 28 februari 2019, 14:00 uur (Midden-Europese Tijd).
De sluitingsdatum voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen is 9 april 2019, 14:00 uur (Midden-Europese Zomertijd).

Meer informatie:


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Onderzoek

Contact

Dhr. dr. R. Sharpe Dhr. dr. R. Sharpe +31 70 344 06 82 blockchain2019@nwo.nl

Contact

Mw. P.J. Snellen, MA Mw. P.J. Snellen, MA +31 (0)70 3494425 (bgg 344 0774) p.snellen@nwo.nl