Vooraankondiging VerDuS SURF Pop Up 2019, 1e ronde

8 januari 2019

Voor het programma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF) wordt begin februari 2019 een nieuwe call VerDuS SURF Pop Up gepubliceerd. Met dit instrument worden kleine projecten gefinancierd ten behoeve van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s.

Foto: NWOFoto: NWO

Sinds de eerste ronde VerDuS SURF Pop Up in 2016 zijn achttien kleine projecten gefinancierd. In 2019 zullen er twee rondes plaatsvinden. Dit is het laatste jaar dat VerDuS SURF Pop Up georganiseerd wordt.

Het programma VerDuS SURF is het onderzoeksprogramma binnen het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), NWO, Platform31 en NRPO-SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s.

Meer informatie over het VerDuS SURF programma is te vinden op de VerDuS-website. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mw. Maxime Verbeij via surf@nwo.nl.

Bron: NWO