Ruim drie miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe materialen

18 januari 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft ruim drie miljoen toegekend aan een consortium van vier bedrijven en acht kennisinstellingen actief in materialenonderzoek. Het multidisciplinaire consortium, onder leiding van Katja Loos (Rijksuniversiteit Groningen) gaat nieuwe, verbeterde en duurzame materialen ontwikkelen. De bedrijven dragen gezamenlijk een miljoen euro bij aan dit project binnen de Topsector Chemie.

Nieuwe materialen: evolutie voor een revolutie
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Katja Loos, RUG
Consortium: ALTANA, BASF, Corbion, DSM, AMOLF, Eindhoven University of Technology, Leiden University, University of Amsterdam, University of Groningen, University of Twente, Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam
De steentijd, de bronstijd, de ijzertijd: door de geschiedenis heen zien we keer op keer dat nieuwe materialen technologische en maatschappelijke vooruitgang aanjagen. Vandaag zitten we in de tijd van de kunststoffen. Hoewel ook deze materialen Nederland en de rest van de wereld welvaart en gemak gebracht hebben, zwelt de roep om betere materialen aan. Niet alleen materialen die sterker, lichter, slimmer en goedkoper zijn maar ook materialen die groener zijn – duurzaam ingebed in natuurlijke kringlopen. In het project Soft Advanced Materials bundelen Nederlandse materialenonderzoekers uit alle disciplines hun krachten met leidende industriële partners om die transitie mogelijk te maken,

Bron: NWO