Indienen voor NWO Open Competitie ENW

7 januari 2019

Binnen de NWO Open Competitie ENW - GROOT kunnen onderzoekers in samenwerking (consortia) onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is dinsdag 12 februari 2019, om 14.00 uur. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 26 september 2019, om 14.00 uur.

GROOT-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking (gecoördineerde bundeling van expertises en krachten) een meerwaarde creëren ten opzichte van afzonderlijke KLEIN-subsidies. Een uitstekende track record en de kwaliteit van de behaalde wetenschappelijke resultaten van de aanvrager(s) vormen belangrijke criteria in de beoordeling van de ingediende aanvragen. De GROOT-subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.

Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor vier of meer tijdelijke wetenschappelijke posities als verschillende onderzoeksgroepen van minimaal twee verschillende instellingen (bijvoorbeeld universiteiten of NWO- of KNAW-instituten) samenwerken. Voor deze subsidie geldt dat de wetenschappelijke posities in combinatie met materieel budget en eventuele investeringen (apparatuur) aangevraagd kunnen worden, voor minimaal 1.000.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.

Meer informatie


Bron: NWO