Twee nieuwe projecten over aannames onderliggend aan het beleid van Buitenlandse Zaken

11 januari 2019

Twee nieuwe projecten zijn onlangs gestart in het onderzoeksprogramma ‘Supporting new roles of CSOs for inclusive development; Assumptions underlying Dialogue and Dissent'. Het Assumptions onderzoeksprogramma is gericht op het versterken van de grondslagen van de aannames van de Theory of Change (ToC) onderliggend aan het beleidskader 'Dialoog en Dissent' van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Projecten in dit programma richten zich op een van de drie kernthema's van de Theory of Change van het framework, namelijk 'Rollen van CSO's in LLMICs', 'The Aid Chain' en 'Civic Space under Pressure'. De twee nieuwe projecten hebben betrekking op het laatste thema en gaan specifiek in op de rol van niet-statelijke actoren bij het versterken of belemmeren van de maatschappelijke ruimte.

De projecten zijn begin december van start gegaan en zullen eind augustus 2019 aflopen. Het geografisch comparatieve onderzoek vergelijkt de rollent van niet-statelijke actoren in Bangladesh, Zambia, Zimbabwe en Palestina.

Gehonoreerde projecten

 • Adjust, resist or disband? The effect of political repression on civil society organizations in Bangladesh and Zambia
  Projectleider: Dr. L. Fransen (Universiteit van Amsterdam)
  Consortium partners: Peace Research Institute Oslo, Aureolin Research Consultancy and Expertise Development Foundation, Southern African Institute for Policy and Research
  Focuslanden: Bangladesh, Zambia
 • Examining the impact of non-state actors on civic space
  Projectleider: Mr. Cathal Gilbert (CIVICUS)
  Consortium partners: Odhikar, Palestinian NGO Network, Zimbabwe Human Rights NGO Forum)
  Focuslanden: Zimbabwe, Palestine, Bangladesh

Bron: NWO