Twee nieuwe projecten over aannames onderliggend aan het beleid van Buitenlandse Zaken

11 januari 2019

Twee nieuwe projecten zijn onlangs gestart in het onderzoeksprogramma ‘Supporting new roles of CSOs for inclusive development; Assumptions underlying Dialogue and Dissent'. Het Assumptions onderzoeksprogramma is gericht op het versterken van de grondslagen van de aannames van de Theory of Change (ToC) onderliggend aan het beleidskader 'Dialoog en Dissent' van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Projecten in dit programma richten zich op een van de drie kernthema's van de Theory of Change van het framework, namelijk 'Rollen van CSO's in LLMICs', 'The Aid Chain' en 'Civic Space under Pressure'. De twee nieuwe projecten hebben betrekking op het laatste thema en gaan specifiek in op de rol van niet-statelijke actoren bij het versterken of belemmeren van de maatschappelijke ruimte.

De projecten zijn begin december van start gegaan en zullen eind augustus 2019 aflopen. Het geografisch comparatieve onderzoek vergelijkt de rollent van niet-statelijke actoren in Bangladesh, Zambia, Zimbabwe en Palestina.

Gehonoreerde projecten

Bron: NWO