Vier toekenningen Take-off voor academische ondernemers in alfa- en gammawetenschappen

13 december 2018

In de negende ronde van Take-off zijn in het alfa-gamma domein drie haalbaarheidsstudies en één vroegefasetraject gehonoreerd. In totaal zijn in alle clusters van Take Off 22 haalbaarheidsstudies en 9 vroegefasetrajecten gehonoreerd.

Drie academische ondernemers krijgen maximaal 40.000 euro om te onderzoeken of het haalbaar is om diensten en producten te ontwikkelen, gebaseerd op kennis en expertise van onderzoekers uit de alfa- en gammadisciplines. Eén academische ondernemer krijgt een lening tot maximaal 250.000 euro om zijn innovatieve bedrijf op te starten.

Met Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, heeft de kennisbenutting in de alfa- en de gammawetenschappen sinds 2014 een nieuwe impuls gekregen.

Gehonoreerde projecten

De projecten in de alfa- en gammawetenschappen die binnenkort van start gaan:

Take-off WO fase 1 - Haalbaarheidsstudies

Project: Smart Mapping
Aanvrager: drs. Govert Schoof – Rijksuniversiteit Groningen
Afgelopen 5 jaar heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zelfstandig en in samenwerking met verschillende professoren van de RUG gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij verschillende IT-oplossingen ontwikkeld voor complexe geografische informatie vraagstukken. De kennis die hierbij is ontstaan, heeft geleid heeft tot een denk-frame waarbij een slimme mapping methode met een specifieke broncode is ontstaan. Op deze broncode rust IE dat ligt bij de RUG. Mapling B.V. i.o. heeft het voornemen om dit denk-frame samen met de broncode om te zetten naar een gamechanging techniek voor indoor wayfinding. Maar voordat besloten wordt om een onderneming te starten, zijn er nog tal van vragen op het vlak van m.n. markt, serviceconcept, verdienmodel en commercie.

Dit haalbaarheid project heeft tot doel om de antwoorden te vinden, waarmee een doortimmerd businessplan voor Mapling BV i.o. gemaakt kan worden.

Project: Fitsurance - Health is Wealth
Aanvrager: drs. Sauvik Das Gupta – Vrije Universiteit Amsterdam
De ziektekosten in Nederland stijgen sneller dan het BNP. De stijging in kosten wordt onder andere veroorzaakt door de lage dagelijkse activiteit, slechte dieet keuzes en, in sommige gevallen, onvoldoende kennis over algemene gezondheid. Hierdoor stijgt de incidentie en prevalentie van hart- en vaatziektes, diabetes en kanker, wat resulteert in een substantiële stijging van de zorgkosten. Om dit probleem aan te pakken, moet de bevolking gezonder gaan leven wat bewerkstelligd kan worden door het algemene gezondheidsbewustzijn te verhogen. Dit willen wij verhogen door gezondheid check-ups aan te bieden en op basis hiervan consult te geven met betrekking tot beweging en voeding. Het consult zal worden aangeboden door een mobiele applicatie die tevens de dagelijkse activiteit monitort. Hier heeft niet alleen de bevolking profijt van, maar ook de bedrijven (daling ziekteverzuim) , de zorgverzekeraar (daling kosten en ziekte incidentie) en de overheid (gezondere bevolking).

Project: ‘Meta-grip’: monitoring grip force to minimize hand injuries and improve climbing performance
Aanvrager: dr. Dominic Orth – Vrije Universiteit Amsterdam
Sportklimmen is wereldwijd uitgegroeid tot een populaire en veel beoefende sportactiviteit. De functionele grijpkracht van handen en vingers is een belangrijke prestatiebepalende factor, maar vormt tegelijkertijd de belangrijke bron van blessures (ongeveer 40% van alle blessures onder klimmers zijn hand of vinger gerelateerd). Er is dus een urgente behoefte om functionele grijpkracht objectief te monitoren als evidence-based ondersteuning bij het voorkomen en behandelen van hand- en vingerblessures. We hebben hiervoor de ‘meta-grip’ ontwikkeld, een innovatieve tool om klimspecifieke grijpkracht te meten op verschillende greepsoorten en hellingshoeken. Met de meta-grip willen we klimmers helpen hun progressie te monitoren, training uit te balanceren, blessures te voorkomen of verhelpen en prestaties te verbeteren.

Take-off fase 2 - Vroegefasetraject 2018

Project: Scitodate Market Landscape: Using AI for mapping out addressable markets for manufacturers of scientific research equipment
Aanvrager: dr. Mehdi Farzanehpour – Vrije Universiteit Amsterdam
Scitodate is opgericht om wetenschappelijke kennis eenvoudig vindbaar en begrijpbaar te maken. Onze strategie om een dergelijke ambitieuze visie te verwezenlijken, is het onderzoeken van de veel te weinig gebruikte rijkdom die academische literatuur bevat. De nieuwe AI golf heeft het recent mogelijk gemaakt om op wereldschaal complexe informatie uit wetenschappelijke literatuur te verkrijgen en wij bevinden ons in de bevoorrechte positie om dit in de praktijk toe te passen.

Het gaat hierbij natuurlijk om een lange termijn voornemen en daarom hebben we besloten om te focussen op één enkele stakeholder en één enkele waardepropositie om zo tijdens de eerste 3 tot 5 jaar een gezonde basis voor ons bedrijf te kunnen leggen. Momenteel helpen we producenten van apparatuur bij het vinden van hun ideale klanten. Experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd met kostbare, zeer gespecialiseerde apparatuur, en de producenten daarvan staan voor de uitdaging om hiervoor wereldwijd afzet te vinden op een krappe nichemarkt.

De Scitodate Market Landscape laat de totale adresseerbare markt van een producent van onderzoeksapparatuur in één oogopslag zien. Het benut academische literatuur om producenten te helpen hun conferentiebezoeken optimaal te benutten en biedt een alternatieve schaalbare bron voor kwalitatief goede verkoopleads.
Scitodate is een trotse alumnus van de Rockstart Accelerator, het Amazon AWS Startup Programma en het Google Cloud Startup Programma.

Meer informatie over Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van NWO (TTW, SGW) en ZonMw. Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit financiering voor startups en haalbaarheidsstudies.

Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). Er zijn twee rondes per jaar. Voor de negende ronde was 1 miljoen euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 2,4 miljoen euro voor de vroegefaseleningen.

Bron: NWO