Twee nieuwe projecten over duurzame watertechnologie

6 december 2018

Er komen twee nieuwe projecten binnen het samenwerkingsprogramma van NWO met Wetsus. Deze gaan over bacteriën op de wand van waterleidingen en de extractie van polymeren uit afvalwater.

In deze ronde (Sustainable Water Technology) waren vijf aanvragen ingediend. In 2015 zetten NWO en Wetsus beide een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in een jaarlijkse financieringsronde. Wetsus is een onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden.

Preventing biofilm formation by developing new coatings on pipes materials for drinking water distribution systems
Prof. dr. H.C. van der Mei, UMCG
Ontwikkelen van coatings in waterdistributiesystemen voor de preventie van bacteriële hechting en groei.

Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat het grond- en oppervlaktewater wordt gezuiverd en via het waterdistributiesysteem naar de consument thuis wordt vervoerd. Tijdens het transport door het leidingnet kunnen bacteriën gaan hechten aan de wand en uitgroeien tot een biofilm, dat uiteindelijk een verontreiniging geeft van het leidingwater wanneer het bij de consument aankomt. Drinkwaterbedrijven gebruiken nu nog materialen voor het leidingnet waarop bacteriën gemakkelijk hechten en groeien, zoals polyethyleen. Wij gaan coatings voor deze materialen ontwikkelen die bacteriële hechting en groei voorkomen of in elk geval sterk verminderen.

Flocculant recovery by mild fractionation techniques based on ionic liquids and aqueous two-phase systems
Dr. ir. B. Schuur, UT
With this project, we propose to study the recovery of extracellular polymer substances (EPS) from wastewater in mixed microbial cultures. These EPS can be used as flocculants, for example to enable recovery of highly diluted products, e.g. in biorefineries. Recovery of the EPS is essential and will be approached using ionic liquids (ILs) in/and stimuli responsive aqueous two-phase systems. With these stimuli-responsive systems, we can apply an external trigger after the extraction from the IL to induce phase separation and obtain our products in a very mild and sustainable approach, and recycle the solvent.

Bron: NWO