Projecten gehonoreerd in de tweede SDG-call

De projecten richten zich op het ontwikkelen van toegankelijke, betaalbare en toepasbare output voor LMICs

21 december 2018

Acht projecten worden gefinancierd door NWO-WOTRO Science for Global Development en Nederlandse onderzoeksorganisaties in de tweede call van het Joint SDG-onderzoeksprogramma. Dit programma financiert op gebruik geïnspireerd onderzoek ten behoeve van de meest kwetsbare mensen in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's).

Foto credit: Cia Park

De onderzoeksprojectenrichten zich op het genereren van nieuwe, empirisch onderbouwde kennis en resultaten die toegankelijk, betaalbaar en toepasbaar zijn voor lage- en middeninkomenslanden (LMIC's). Om het gebruik van deze kennis te bevorderen, werkenNederlandse en lokale onderzoekers, verschillende disciplines en kennisinstellingen, overheden, NGO's, private partners of andere relevante eindgebruikers nauw samen in de projecten. Daarnaast wordt van projecten verwacht dat ze zich inspannen om hun plannen, voortgang en resultaten te delen met organisaties die mogelijk gebruik maken van de gegenereerde kennis en, mede door het ontwikkelen van tastbare resultaten.

Granted projects

De toegekende onderzoeksprojecten omvatten zes projecten van 0,5 miljoen euro en twee gezamenlijke projecten van 1 miljoen euro:

Inclusive Cities through Equitable access to Urban Mobility Infrastructures for India and Bangladesh
Hoofdaanvrager: Dr. A. Bailey (UU)
Dit project beoogt evidence-based inzichten te ontwikkelen voor betaalbare, veilige en toegankelijke stedelijke mobiliteit voor gemarginaliseerde groepen door een nieuwe, gebruikersgerichte intersectionele aanpak te volgen.

Invisible children: a rights-based approach to development for children living in unrecognized states
Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.P.M. Coomans (UM)
Dit project richt zich op de ontwikkelingsrechten van kinderen in niet-erkende staten. Het heeft de potentie om een ​​bijdrage te leveren aan de mensenrechten in het algemeen en de mensenrechten van kinderen in het bijzonder, en ook om een ​​beter inzicht te krijgen in hoe de SDG's kunnen worden geoperationaliseerd vanuit een op rechten gebaseerd kader.

Addis Ababa Living Lab: Creating Resilient Dwelling Clusters for Urban Resettlement in Addis Ababa, Ethiopia [2ALL]
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. M.G. Elsinga (TUD)
Het doel van dit project is het verbeteren van het levensonderhoud van de stedelijke bewoners van Addis Ababa met behulp van transdisciplinaire benaderingen van analyse, planning en ontwerp. Een contextueel nieuw co-creatiemodel zal worden gebruikt.

Targeting a climate change hotspot: science to support the SDGs and sustainable water management in the transboundary Indus river basin (SustaIndus)
Hoofdaanvragers: Dr. W.W. Immerzeel (lead) & Prof. dr. F. Ludwig  (UU/WUR)
Dit project heeft als doel duurzame paden te ontwikkelen die beslissers en beoefenaars ondersteunen bij het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerd beleid en klimaatvriendelijke oplossingen om voedsel, water en energie te leveren aan alle mensen in het stroomgebied van de Indus.

INSPiRED – INclusive diagnoStics for Poverty RElated parasitic Diseases in Nigeria and Gabon
Hoofdaanvragers: Drs sE.A. van Lieshout (lead) & Drs J.C. Diehl (UL/TUD)
Dit project heeft tot doel de diagnose van drie belangrijke armoedegerelateerde ziekten (malaria, schistosomiasis en mijnworminfectie) te verbeteren en hun ernstige impact in endemische landen te verminderen.

Wellbeing, Women and Work in Ethiopia: Creating synergies between SDGs 3, 5 and 8 through Foreign Direct Investment (The “3WE” project)
Hoofdaanvrager: Prof. dr. V.M. Mazzucato (UM)
Dit project beoogt een beter inzicht te krijgen in de effecten van door Buitenlandse Directe Investeringen (BDI) gegenereerde arbeid op het welzijn van werknemers, met name vrouwen. Productie en tuinbouw in Ethiopië worden geïdentificeerd als case-studies. Het zal een van de eerste vergelijkingen tussen sectoren en investeerders opleveren.

Diagnosing drought for dealing with drought in 3D: Toolbox for increasing drought preparedness of actors in water and climate governance, starting from north-eastern Brazil
Hoofdaanvrager: Dr. ir. P.R. van Oel (WUR)
Dit project heeft als doel socio-hydrologie en waterbeheer te combineren om een ​​beter inzicht te krijgen in menselijke invloeden op droogte. Onderzoek wordt uitgevoerd in Noordoost-Brazilië en zal resulteren in een toolbox.

The groundwork for establishing Controlled Human Helminth Infection Models in Africa (Gabon and Uganda) (CHIinAfrica)
Hoofdaanvrager: Dr. M. Roestenberg (UL)
Het uiteindelijke doel van dit project is om de onderzoekers en gemeenschappen in staat te stellen een proefstudie uit te voeren, die de weg zal banen voor het toekomstig testen van nieuwe vaccins en geneesmiddelen voor de preventie van Hookworm, Necator americanus (Na) en Schistosoma mansoni (Sm) .

Bron: NWO