NORFACE lanceert nieuw programma 'Democratic governance in a turbulent age'

3 december 2018

Het NORFACE-netwerk lanceert haar zesde transnationale onderzoeksprogramma met de titel 'Democratic governance in a turbulent age'. Onderzoekers uit de maatschappij- en gedragswetenschappen worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen namens een internationaal consortium van onderzoekers uit drie of meer landen die deelnemen aan deze Call for Proposals.

Demonstrerende menigte. Foto: Pedro Rufo (Shutterstock)Foto: Pedro Rufo (Shutterstock)

De democratische politiek en bestuur in Europa beleeft turbulente tijden. Met dit programma biedt NORFACE de mogelijkheid voor actueel onderzoek naar de precieze aard en oorsprong van deze turbulentie, en ook hoe Europese staten hiermee om kunnen gaan en strategieën kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van democratische politiek en bestuur te verbeteren. De NORFACE Governance Call for Proposals is nu beschikbaar op de NORFACE website en de financieringspagina op de NWO-website [Engels]. Daar vindt u ook de programmatekst, het aanvraagformulier voor Outline Proposals en verdere instructies voor het indienen van een aanvraag. De deadline voor indienen van een Outline Proposal is 19 februari 2019, 14.00 CET (Central European Time).

Dit programma heeft drie overkoepelende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van innovatieve en excellente onderzoeksaanvragen die belangrijke uitdagingen in democratische politiek en bestuur addresseren
  • Het creëren van toegevoegde waarde door de ontwikkeling van Europese cross-nationale onderzoekssamenwerkingen, die de impact van variaties in sociale, economische, culturele en politieke contexten op de veranderende werking van democratieën verkennen
  • Het identificeren van veelbelovende vormen van beleidsinnovatie en institutionele inrichting, en de voorwaarden verkennen waaronder deze kunnen worden toegepast in verschillende jurisdicties

Het programma is ontwikkeld rond vijf van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van democratisch bestuur en politiek: (1) ongelijkheid en herverdeling, (2) de ontwikkelende policy of threat, (3) democratisering van informatie, (4) verschuivende identiteiten en representatie, en (5) veranderende autoriteit van instituties.

Voor deze Call for Proposals gelden nationale en regionale voorwaarden voor indiening, zoals gespecificeerd in de callbrochure en de National and Regional Eligiblity Requirements. Voorwaarden kunnen gelden op individueel niveau en op organisatieniveau, afhankelijk van het land of nationale/regionale financier.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen namens een projectteam bestaande uit minimaal drie partners die in aanmerking kunnen komen voor financiering, gevestigd in drie of meer landen die participeren in deze NORFACE Call. Alle partners in het projectteam worden geacht de interesse en competentie te hebben om maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen de thematische kaders van dit programma.

Wat kunt u aanvragen?

Projectteams bestaande uit drie onderzoekspartners uit drie verschillende landen deelnemend in deze NORFACE Call, kunnen maximaal € 1,2 miljoen aanvragen voor deze drie partners samen. Projectteams met vier of meer onderzoekspartners uit minstens vier landen deelnemend in deze Call, kunnen maximaal € 1,5 miljoen aanvragen voor alle partners samen. De looptijd van een project mag maximaal 36 en minimaal 24 achtereenvolgende maanden betreffen. Elke onderzoekspartner kan financiering aanvragen volgens de voor hen geldende nationale en regionale voorwaarden voor indiening.

Onderzoekers uit de volgende landen kunnen in aanmerking komen voor financiering: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Beschikbare financiering

Het totaal gereserveerd budget voor deze Call is € 17,6 miljoen. Dit programma wordt gefinancierd door 21 financiers uit 19 Europese landen en ondersteund door de Europese Commissie onder Horizon 2020 (grant agreement No 822166).

Procedure

De beoordelingsprocedure voor deze Call bestaat uit twee fasen. Voor de eerste fase worden projectteams uitgenodigd uiterlijk 19 februari 2019, 14.00 CET, een Outline Proposal (vooraanmelding) in te dienen. In behandeling genomen Outline Proposals worden door een evaluatiepanel van internationale experts beoordeeld, dat een selectie maakt van aanvragen die uitgenodigd worden om een Full Proposal (volledig uitgewerkte aanvraag) in te dienen.

Aanvragers die uitgenodigd worden voor de tweede fase zullen hierover in mei 2019 bericht ontvangen. De deadline voor het indienen van een Full Proposal is uiterlijk 10 september 2019, 14.00 CET (N.B. datum onder voorbehoud). In behandeling genomen Full Proposals worden door externe referenten beoordeeld en aanvragers krijgen de gelegenheid om hier op te reageren met een schriftelijk weerwoord. Het evaluatiepanel beoordeelt tenslotte de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden, en stelt aan de hand van de beoordelingscriteria een advies voor te honoreren projecten op. De NORFACE Network Board verwacht vervolgens in maart 2020 te kunnen besluiten welke projecten gefinancierd worden. Aanvragers worden daarna zo spoedig mogelijk geïnformeerd over dit besluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NORFACE Coordination Office via governance@nwo.nl. Ook voor vragen over de Nederlandse voorwaarden voor indiening kunt u via dit e-mailadres terecht bij NWO.

Internationaal samenwerken bij SGW

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, om de Nederlandse wetenschap verder te brengen.


Bron: NWO