Aankondiging openstelling van de FLAG-ERA III call

Nederlandse onderzoekers kunnen deelnemen in de Human Brain Project call

6 december 2018

FLAG-ERA (het Flagship ERA-NET) publiceert haar derde Joint Transnational Call (JTC) voor samenwerkingsprojecten in synergie met de twee FET Flagships. Het doel van deze bekendmaking is om geïnteresseerde partijen in staat te stellen om consortia te vormen en hun voorstel in te dienen; de deadline voor het indienen van de vooraanmeldingen is 19 februari 2019.

FLAG-ERA verzamelt nationale en regionale financierende organisaties in Europa en daarbuiten met het doel om in samenwerking met de Europese Commissie de FET Flagship initiatieven, i.e. het Graphene Flagship en het Human Brain Project (HBP), te ondersteunen. Eén van de belangrijkste doelen is om onderzoekers de gelegenheid te bieden om de huidige Flagship projecten te complementeren en om hun doel te bewerkstelligen door middel van transnationale, nationale en regionale samenwerkingen. In het bijzonder faciliteert FLAG-ERA door middel van JTCs onderzoekers afkomstig uit verschillende landen om de gestelde doelen binnen de Flagships te realiseren. NB: voor partijen die geïnteresseerd zijn om binnen het framework van het Flagship te werken bestaat ook de mogelijkheid dit te doen via andere financieringsbronnen in combinatie met de Flagship associatie mechanismen.

Voor de huidige FLAG-ERA III call zal NWO in samenwerking met ZonMw een financiële bijdrage leveren van in totaal €750.000 aan het HBP Flagship. Dit zal zich uiteindelijk vertalen in drie te honoreren projecten, waarbij er in elk project minimaal één Nederlandse consortiumpartner aanwezig is. Voor meer informatie of vragen hierover, kunt u contact opnemen met Eelco van Dongen (E.vanDongen@nwo.nl).      


Bron: NWO