6 miljoen euro voor digitalisering in sociale en geesteswetenschappen

20 december 2018

NWO stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor digitalisering in de sociale en geesteswetenschappen. Daarmee komt NWO tegemoet aan de toenemende vraag naar financiering van onderzoek naar de grote maatschappelijke vraagstukken rond bijvoorbeeld big data, kunstmatige intelligentie en sociale media én de wetenschapsbeoefening daaromtrent. NWO stelt er een nieuw instrument voor open: NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW.

De eerste call for proposals ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’ gaat in de loop van januari of begin februari open voor indiening. Gelet op de korte periode tussen openstelling en de deadline voor verplichte vooraanmeldingen op 19 maart 2019, stelt NWO bij wijze van uitzondering de call for proposals op voorhand beschikbaar. Daardoor kunnen potentiële aanvragers zich nu al een beeld vormen van de mogelijkheden en de voorwaarden en concrete voorbereidingen treffen voor het doen van aanvragen. Zie hiervoor de PDF onderaan dit bericht.

Financiering van de call for proposals geschiedt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat eind januari of begin februari 2019 een formeel besluit neemt over de toekenning van het budget voor de call.

NWO-SGW startte in 2018 een nieuw instrument voor de open competitie: ‘NWO Open Competitie – SGW’. Hierin vloeiden de meeste subsidie-instrumenten uit de SGW Open Onderzoeksruimte (Onderzoekstalent, Vrije Competitie Geesteswetenschappen, Internationalisering Geesteswetenschappen, Open Research Area, Investeringen NWO-middelgroot) samen. Gelet op het specifieke doel, het karakter en de omvang van de call for proposals rond digitalisering is ervoor gekozen een apart Open Competitie instrument in te richten, waarmee NWO-SGW optimaal tegemoet kan komen aan de specifieke condities van de call ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’.
Per voorstel kunnen onderzoekers maximaal 750.000 euro aanvragen voor personeelskosten, materieel budget en kosten voor valorisatie en kennisbenutting. De deadline voor het indienen van definitieve aanvragen is 24 september 2019.

Met de call for proposals ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’ geeft NWO invulling aan het domeinplan Social Sciences & Humanities – voorheen het Sectorplan SSH (www.sectorplan-ssh.nl) – van het ministerie van OCW. In het domeinplan is onder meer de urgentie onderkend om de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden die big data, kunstmatige intelligentie en sociale media oproepen. Ook vragen rond de wetenschapsbeoefening zijn hierin niet vergeten: hoe kunnen de SSH op een verantwoorde manier inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen? En hoe komt het veld tot meer structurele samenwerking over grenzen van disciplines heen?

Door in de komende jaren in twee subsidierondes gericht substantiële middelen in te zetten op een domein-breed plan rond digitale sociale en geesteswetenschappen krijgen de disciplines van het SGW-domein onderling de mogelijkheid samen te werken en in te spelen op de toenemende kansen en uitdagingen van de digitale samenleving.

Op het SSH-congres Synergy op 7 februari 2019 zal het thema ‘digitalisering’ centraal staan.

Contactpersonen voor meer informatie:


Bron: NWO