Vier NWO-werkgemeenschapscommissies voor de chemie van start

15 november 2018

Per 1 december 2018 starten vier werkgemeenschapscommissies voor de chemie onder leiding van voorzitters Wilhelm Huck, Kitty Nijmeijer, Fred van Leeuwen en Ilja Voets. Deze commissies vertegenwoordigen respectievelijk de vier werkgemeenschappen: Fundamentals & Methods of Chemistry, Chemical Conversion, Chemistry of Life en Chemistry of Materials. Via de vier werkgemeenschappen kan het chemische onderzoeksveld effectiever bijdragen aan inhoudelijke adviezen en monitoring van onderzoek bij NWO. Aanmelden voor een werkgemeenschap kan doorlopend.

Bekijk hier de volledige samenstellingen van de werkgemeenschapscommissies.
 

Doorlopend aanmelden

Heeft u zich nog niet aangemeld voor een werkgemeenschap? U kunt zich nog aanmelden voor het lidmaatschap van een of maximaal twee werkgemeenschappen. Leden zijn: hoogleraar aan een Nederlandse universiteit of instituut, wetenschappelijk medewerker aan een Nederlandse universiteit of instituut met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld U(H)D), senior onderzoeker uit de industrie, wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit of instituut vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig, senior onderzoeker werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

Meld u zich hier aan
 

Van vijf naar vier

Op basis van reacties uit het onderzoeksveld is gebleken dat het lastig is te definiëren waar Methods of Chemistry ophoudt en Fundamentals of Chemistry begint. In goed overleg heeft de Tafel Chemie besloten om de signalen uit het veld ter harte te nemen en deze twee werkgemeenschappen samen te voegen in Fundamentals & Methods of Chemistry om zo een krachtige vertegenwoordiging van de fundamenten van de Chemie te creëren. 

Met dit besluit zullen de eerder door het veld aangemelde lidmaatschappen samengevoegd worden. Leden van de nieuwe samengevoegde werkgemeenschap die zich hadden aangemeld voor de afzonderlijke werkgemeenschappen Fundamentals en Methods of Chemistry worden van harte uitgenodigd om ook lid te worden van een van de andere drie werkgemeenschappen (het is toegestaan om lid te worden van maximaal twee werkgemeenschappen). De onderzoekers die dit betreft zullen hierover een apart bericht ontvangen.

Verbinden van chemici

De Tafel Chemie wil de organisatie van het chemische veld meer in lijn brengen met onder andere het natuurkunde-veld. De oprichting van werkgemeenschappen maakt werkwijzen eenvoudiger en bevordert samenwerking met aanpalende disciplines in bijvoorbeeld thema’s. Ook ondersteunt het NWO-bureau het veld beter op deze manier. “De verbinding tussen onderzoekers en NWO is essentieel om te verzekeren dat signalen uit het veld door NWO worden gezien en dat NWO het veld ook weet te bereiken”, stelt Tafel Chemie voorzitter Bert Weckhuysen. “De werkgemeenschappen verbinden de chemici en bevorderen samenwerking met aanpalende disciplines.” vult vice-voorzitter Patricia Dankers aan.

Van studiegroep naar werkgemeenschap: sinds 1956

De chemie in Nederland werkt sinds 1956 met werkgemeenschappen, geïntroduceerd door toenmalig stichting SON. Later zijn deze omgedoopt tot studiegroepen. In 1956 waren de eerste werkgemeenschappen Spectroscopie en Eiwitonderzoek. Met een toenemend aantal studiegroepen (vijftien) en om beter in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de wetenschap, heeft de Tafel Chemie na uitvoerige consultatie van het onderzoeksveld besloten tot instelling van een beperkter aantal werkgemeenschappen. De studiegroepen worden hiermee met ingang van 1 december 2018 opgeheven. De Tafel Chemie stimuleert community vorming binnen subdisciplines van de chemie via de secties van de KNCV. De Tafel Chemie bedankt alle huidige en voormalige besturen van de studiegroepen voor hun inzet en voor de prettige samenwerking met NWO in de afgelopen jaren.

Werkgemeenschappen Chemie

De Tafel Chemie is in overleg met het onderzoeksveld gekomen tot een indeling van de chemie in de volgende werkgemeenschappen:

  • Fundamenten & Methoden van de Chemie   
  • Chemische Conversie                    
  • Chemie van Leven
  • Chemie van Materialen

De adviestafel heeft per werkgemeenschap het werkgebied uitgewerkt (Uitwerking werkgemeenschappen Chemie – werkgebied per werkgemeenschap). Leden van de werkgemeenschappen worden regelmatig geïnformeerd met voor de betreffende werkgemeenschap relevante (NWO-)informatie.

Samenstelling werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschappen worden vertegenwoordigd door de werkgemeenschapscommissies. De werkgemeenschapscommissie informeert en consulteert leden van de werkgemeenschap.

De leden van de studiegroepen zijn gevraagd mogelijke leden voor de commissies aan te dragen. De Tafel Chemie heeft op basis van deze voordrachten uit het veld de volgende onderzoekers bereid gevonden om zitting te nemen als voorzitter van de nieuwe commissies voor een eerste termijn van drie jaar.

De volledige samenstellingen van de werkgemeenschapscommissies zijn op de website te vinden. Tijdens CHAINS 2018 zullen de commissies verder worden geïntroduceerd.

Achtergrondinformatie

Taken, samenstelling en werkwijze werkgemeenschapscommissies (wgc’s)

Uitwerking werkgemeenschappen Chemie – werkgebied per werkgemeenschap

Voor specifieke werkgemeenschappen en commissies:

Voor vragen of opmerkingen over de NWO-tafel Chemie of de werkgemeenschappen, kunt u contact opnemen met:

  • Marcel Hoek, t. +31 30 600 13 82, cell +31 6 25 43 81 53 | m.hoek@nwo.nl   
  • Mark Schmets, t. +31 (0) 70 344 05 37, cell. +31 (0) 6 30 36 92 39 |  m.schmets@nwo.nl 

 

Bron: NWO