Paulien Herder treedt toe tot TTW-bestuur

29 november 2018

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen benoemt prof.dr.ir. Paulien Herder tot nieuw bestuurslid. Met Herder trekt TTW een bestuurder aan die opereert in een breed wetenschappelijk en industrieel veld. Vanaf 1 januari 2019 treedt Herder toe tot het TTW-bestuur.

Prof. dr. ir. Paulien Herder is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, op het gebied van energiesystemen en energiesysteemintegratie. In haar onderzoek combineert ze technisch-wetenschappelijk onderzoek met sociale wetenschappen. Daarnaast is ze voorzitter van het Delft Energy Initiative, waarin de Technische Universiteit Delft haar krachten op het gebied van energieonderzoek en onderwijs bundelt. Ook geeft ze mede leiding aan het Delftse programma e-Refinery, gericht op het decarboniseren van de chemische en energiesector.

Naast haar werk op de Technische Universiteit Delft is Herder captain of science van het topteam van de topsector Energie, met speciale aandacht voor Systeemintegratie, Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, Digitalisering en de Human Capital Agenda.

IJzersterk onderzoeksklimaat

‘Ik kijk enorm uit naar mijn nieuwe rol als bestuurslid van TTW’, zegt Herder. ‘Vanuit die positie hoop ik de kwaliteit en impact het Nederlandse technisch-wetenschappelijke onderzoek nog verder te verhogen. Juist TTW speelt daarin een cruciale spilfunctie. De effectieve manier waarop, via diverse TTW-instrumenten, technisch-wetenschappelijk onderzoek samen met de praktijk wordt uitgevoerd, is cruciaal voor het adresseren van veel grote maatschappelijke uitdagingen.’

‘Zelf zit ik midden in het energie-transitie-onderzoek, maar deze transitie is natuurlijk nauw verweven met uitdagingen op het gebied van mobiliteit, digitalisering, maar ook met vergrijzing en educatie. Deze complexiteit vereist dat Nederland een ijzersterk onderzoeksklimaat behoudt, dat direct impact heeft op de praktijk. Ik hoop vanuit TTW daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.’

Ervaren en sterke bestuurder

De voorzitter van het TTW-bestuur, prof. dr. ir. Jaap Schouten, kijkt uit naar de komst van Herder. ‘Paulien Herder is een ervaren en sterke bestuurder die goed in staat is om mensen bij elkaar te brengen’, zegt Schouten. ‘Ze heeft een breed netwerk in de academische wereld en in de industrie, binnen Nederland en daarbuiten, in verschillende toepassingsgebieden die voor het domein TTW van belang zijn. Bovendien heeft ze een heldere visie op wat van belang is voor technisch-wetenschappelijk onderzoek, technologie-ontwikkeling en innovatie in Nederland. Ik ben erg verheugd dat ze haar kwaliteiten in de komende jaren wil inzetten voor het domein TTW.’

Evaluatiecommissie

Herder is geen onbekende van TTW. Ze maakte eerder deel uit van de commissie die het functioneren onderzocht van Technologiestichting STW, de voorganger van NWO-domein TTW. De commissie was toen ‘ronduit positief’ en oordeelde dat STW de technische wetenschappen in Nederland ijzersterk bediende. Daarnaast deed de commissie enkele aanbevelingen om STW (en het toen nog toekomstige TTW) sterker te maken. Men raadde STW bijvoorbeeld aan de interactie te versterken tussen onderzoekers en de private partijen waarmee zij samenkomen. Ook zou STW meer ruimte moeten geven aan explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Herder volgt bestuurslid prof. dr. Isabel Arends op, die het TTW-bestuur zal verlaten per 1 januari 2019.

Het TTW-bestuur per 1 januari:

  • Prof. dr. ir. Jaap Schouten (voorzitter)
  • Prof. dr. ir. Paulien Herder
  • Ir. Karin Sluis
  • Dr. ir. M.J. Margrethe Jonkman
  • Dr. R.G.M. René Penning de Vries
  • Prof. dr. Wiro Niessen

Lees ook


Bron: NWO