Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen open voor aanvragen

23 november 2018

Heeft u concrete onderzoeksvragen over bijvoorbeeld bewegen en vitaliteit, de kansen die sport biedt om maatschappelijke problemen aan te pakken of op het gebied van technologie en data voor betere sportprestaties? Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), NOC*NSF, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMW nodigen u van harte uit om projectideeën (oftewel verkorte subsidieaanvragen) in te dienen in deze tweede subsidieronde binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Indienen kan tot 13 december 2018.

In deze subsidieronde waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, is in totaal 4.500.000 euro beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is maximaal 750.000 euro. Daarnaast is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is 4 jaar.

De exacte voorwaarden leest u in de subsidieoproep. Hieronder alvast een aantal aandachtspunten.

Focus

De focus ligt op de volgende thema’s:

  • Beter presteren
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek
  • De waarde(n) van sport
  • Een leven lang bewegen

Het is de bedoeling dat u op ten minste een van deze thema’s indient en indien mogelijk big data als dwarsdoorsnijdend thema inzet.

Massa

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit:

  • Een universiteit of umc
  • Een hogeschool
  • Een sport- of zorgorganisatie
  • Een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie

De mate waarin het onderzoeksvoorstel een antwoord geeft op de vragen en behoeften van de eindgebruikers speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.


Bron: NWO