Nieuwe materialen-call open half november

1 november 2018

De NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen bereiden momenteel een call voor op het gebied van materialen. Deze call sluit aan bij de roadmap HTM van de topsector High Tech Systemen en Materialen en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren Energie en Chemie.

materialencall

Uitgangspunt voor deze nieuwe call is het rapport ‘Dutch Materials – Challenges for Materials Science in the Netherlands’, waarin een analyse is gemaakt van het materialenonderzoek in Nederland en een visie voor de toekomst is beschreven. Voor deze call is gekozen voor de volgende twee strategische onderzoeksthema’s uit dit rapport:

  • Designer Functional Metamaterials
  • Next Generation Engineering Materials

Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor dit programma is 4,75 miljoen Euro. De toegestane cofinanancieringspercentages zijn 10% en 30%. Aanvragen in de 10% cofinanciering (in kind is toegestaan) vereisen dat het onderzoek betreft op TRL-niveau 1 of 2. De TRL-niveau’s worden in de call toegelicht en moeten uitgebreid worden onderbouwd. Voor de 30% categorie (minimaal helft in cash) is deze onderbouwing niet nodig.

In januari zal een matchmaking event worden georganiseerd.

Deadline voor indiening zal rond half april 2019 zijn.


Bron: NWO

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 m.vanderlinden@nwo.nl

Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 f.tabak@nwo.nl