Lidmaatschap internationale boorprogramma’s IODP en ICDP voortgezet

26 november 2018

Tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, op 14 en 15 maart 2019, tekent NWO voor de voortzetting van het lidmaatschap van de aardboringsprogramma’s IODP en ICDP. Dit geeft Nederlandse onderzoekers weer voor vijf jaar toegang tot grootschalige internationale onderzoeksfaciliteiten.

Het Integrated Ocean Discovery Program (IODP) is een internationaal onderzoeksprogramma dat boringen en metingen doet in sediment en gesteente in de zeebodem. Het International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) financiert continentale boringen om processen in de aardkorst beter te begrijpen.

Sample van een boorkern.Sample van een boorkern.

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft besloten dat NWO namens Nederland voor de periode 2019 t/m 2023 de contributie betaalt voor het lidmaatschap van IODP en ICDP. Het budget bedraagt in totaal 3,5 miljoen euro. Nederland blijft zo lid van beide programma’s, die eerder in 2018 positief zijn geëvalueerd. De bijdrage is zelfs verhoogd waardoor meer Nederlandse onderzoekers toegang zullen hebben tot de kostbare boorschepen, boorkernen en datacentra. Dit levert kennis op over de structuur van de aarde, over het klimaat en over het leven lang geleden.

Tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres NAC op 14-15 maart 2019 ondertekent het ENW-bestuur het contract samen met vertegenwoordigers van IODP en ICDP.

Bron: NWO