Netwerk- en evaluatiebijeenkomst Planetary and Exoplanetary Science Programme PEPSci

14 november 2018

Op vrijdag 9 november 2018 heeft de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Planetary and Exoplanetary Science Programme, PEPSci, plaatsgevonden in de Faculty Club in Leiden. Binnen PEPSci werken aardwetenschappers, astronomen en chemici samen op twee thema's: 'de identificatie en detectie van biomarkers van buitenaards leven' en 'de structuur, vorming en evolutie van aarde-achtige planeten'.

Binnen de twee thema's komen alle typen en methoden van onderzoek binnen het planeetonderzoek aan bod, zoals astronomische waarnemingen, geofysisch modelleren, lab-simulaties, instrumentatie/technologie, geochemie en atmosfeeronderzoek. Naast de wetenschappelijke aspecten wil het PEPSci programma een lange termijn, interdisciplinair netwerk van excellente wetenschappers tot stand brengen, dat het (exo-)planetenonderzoek in Nederland op de wereldkaart zet. Het netwerk, dat vooral tot stand is gekomen door de inzet van jonge onderzoekers, wil de samenwerking tussen de individuele projectteams bevorderen en, op disciplinair niveau, de interactie tussen de onderzoekers en het delen van wetenschappelijke kennis  stimuleren.

Het bijzondere aan deze bijeenkomst was de combinatie van de wetenschappelijke presentaties met een bezoek van een internationale evaluatiecommissie, bestaande uit vier gerenommeerde wetenschappers met een brede expertise in (exo-)planeten onderzoek: Prof Geoff Blake - Caltech, Prof Imke de Pater - Berkely, Prof Roger Ferlet - CNRS, en Prof John Hernlund -  ELSI Tokyo. De wetenschappelijke resultaten van de acht projecten binnen de twee thema’s zijn tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. De evaluatiecommissie heeft van NWO de opdracht gekregen om de wetenschappelijke kwaliteit en het functioneren van het PEPSci netwerk te evalueren. Ook is de commissie gevraagd voor advies over de toekomstige richting van het netwerk.

Na de netwerkbijeenkomst heeft de commissie interviews gehouden met PhD studenten, projectleiders en de PEPSci-programmacoördinatoren. Aan het einde van de dag deelde de evaluatiecommissie haar belangrijkste conclusies en aanbevelingen met de programmacoördinatoren. De commissie zal binnenkort haar eindverslag aan NWO overhandigen.

Bron: NWO