ENW opent nieuw financieringsinstrument voor bijdragen aan wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen

23 november 2018

U kunt vanaf nu aanvragen indienen in het nieuwe financieringsinstrument ‘Wetenschappelijke bijeenkomsten en Ontmoetingen’, dat de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen mogelijk maakt. NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen wil zo stimuleren dat het veld ook zelf wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen organiseert. Het instrument zal voor het hele domein gelden en vervangt per direct de diverse oude regelingen.

NWO-domein ENW geeft in haar strategisch manifest 2019-2022 ‘Ongebaande paden’ aan de vorming van zowel kleine als grote onderzoeksteams en van nationale en internationale consortia te willen stimuleren. NWO-domein ENW heeft daarvoor het nieuwe financieringsinstrument ‘Wetenschappelijke Bijeenkomsten en Ontmoetingen’ (WBO) ontwikkeld dat de uitwisseling van onderzoek en ideeën en de vorming van onderzoeksgemeenschappen ondersteunt.

Het instrument kan worden gebruikt voor de aanvraag van een bijdrage aan bijeenkomsten (zoals symposia en congressen) of ontmoetingen (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten ten behoeve van consortiumvorming).

Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen, maar wel minimaal drie maanden voordat de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting plaatsvindt. Voor het indienen van aanvragen gaat u naar de financieringspagina www.nwo.nl/wbo.

Hiermee vergelijkbare instrumenten uit de oude organisatiestructuur (zoals ALW Wetenschappelijke bijeenkomsten, EW Incidentele Steun en Evenementensubsidies), zijn per direct door dit nieuwe instrument vervangen.

Bron: NWO