Drie toekenningen programma Internationalisering Aard- en Levenswetenschappen

15 november 2018

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft voor het programma Internationalisering Aard- en Levenswetenschappen drie projectvoorstellen goedgekeurd. Het doel van dit programma is het stimuleren van breed toegankelijke internationale samenwerking.

Optimaliseren Nederlandse deelname aan het European Plate Observing System (EPOS) en Universiteit Utrecht leiderschap van de Thematic Core Service Multi-scale laboratories
Prof. dr. C.J. Spiers, Universiteit Utrecht
Het European Plate Observing System (EPOS) is een lange termijn initiatief voor de integratie van de onderzoeksinfrastructuur om de Aardwetenschappen in Europa te versterken. De focus van dit voorstel zijn de EPOS Thematic Core Service (TCS) Multi-scale laboratories onder leiding van Universiteit Utrecht. Deze TCS zal als eerste de beschikbare en nieuwe laboratoriumgegevens van Europese experimentele en laboratorium infrastructuren van wereldformaat structureren en harmoniseren, van hoge druk/temperatuur gesteente- en breukmechanica en rots fysica tot elektronenmicroscopie, microbeamanalyse, analoge modellering en paleomagnetische laboratoria. In de toekomst zal de TCS bovendien de deelnemende laboratoria coördineren in een coherent en gestructureerd netwerk en de toegang tot de faciliteiten door externe gebruikers reguleren.

Lidmaatschap EuroBioImaging
Prof. dr. T.W.J.Gadella, Universiteit van Amsterdam
De ESFRI onderzoeksinfrastructuur EuroBioImaging biedt open gebruikerstoegang tot een uitgebreid aanbod van de allernieuwste beeldvormende technieken in biologische, moleculaire en medische beeldvorming voor Levenswetenschappers in Europa en daarbuiten. EuroBioImaging biedt gebruikers van de infrastructuur ondersteuning en training voor beeldgegevens en evalueert en voegt voortdurend nieuwe beeldvormende technieken toe om geavanceerde diensten op duurzame wijze te waarborgen. Dit maakt het toepassen van geavanceerde beeldvormende technieken bij onderzoek van topniveau mogelijk, van translationeel biomedisch onderzoek tot basisinzicht in moleculaire regulatieprocessen.

Lidmaatschap ELIXIR- Een gedistribueerde infrastructuur voor levenswetenschappelijke informatie
Prof. dr. J. Heringa, VU Amsterdam
ELIXIR verenigt de toonaangevende Europese levenswetenschappelijke organisaties in het leiding geven aan en bewaken van de groeiende hoeveelheid data gegenereerd door van overheidswege gefinancierd onderzoek. Het coördineert, integreert en onderhoudt de bio-informaticabronnen van al zijn lidstaten en biedt gebruikers uit de academische wereld en industrie toegang tot de diensten die van vitaal belang zijn voor hun onderzoek. ELIXIR is een intergouvernementele organisatie die bronnen voor de Levenswetenschappen uit heel Europa bij elkaar brengt. Deze bronnen omvatten databases, softwaretools, trainingsmaterialen, cloudopslag, interoperabiliteitsnormen en cloud/supercomputers. Het doel van ELIXIR is om deze bronnen zo te coördineren dat ze één aaneengeschakelde infrastructuur vormen. Dankzij deze infrastructuur kunnen wetenschappers eenvoudiger data vinden en delen, expertise uitwisselen en optimale werkwijzen overeenkomen. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan nieuwe inzichten in het functioneren van levende organismen.

 

Bron: NWO