Betere afvalwaterzuivering in India met Nederlandse expertise

23 november 2018

Extreme waterschaarste ligt op de loer in India. Door verstedelijking groeit de vraag naar schoon drinkwater, terwijl de watervoorraad steeds meer vervuilt. Daarom werken Nederlandse onderzoekers aan nieuwe manieren voor afvalwaterbeheer binnen het programma Water for Health, een samenwerking tussen NWO en het Department of Biotechnology (DBT) van de Indiase overheid. De projecten die in juli 2017 zijn gestart, zijn veelbelovend.

Extreme waterschaarste

India heeft een nieuwe aanpak nodig van afvalwaterzuivering. Het land herbergt 16 procent van de wereldbevolking, en slechts 4 procent van de wereldwijde watervoorraad. Maar liefst 170 miljoen Indiërs hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Naar verwachting blijft de vraag naar schoon water de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd brengt de verstedelijking in het land zoveel vervuiling met zich mee dat steeds meer water ongeschikt is om te drinken of te gebruiken voor de industrie en de landbouw. Binnen de Water for Health call van NWO en DBT werkt het LOTUS-HR programma aan stedelijke, decentrale afvalwaterzuivering met als doel dit water gezond te kunnen hergebruiken.

Pilot-installatie en analytisch lab

Sinds de start van het project in 2017 is er al veel gerealiseerd. Tijdens de jaarlijkse workshop (30 oktober t/m 2 november 2018, in Delhi) werden de resultaten gepresenteerd. In vijf multidisciplinaire projecten werken de Nederlandse en Indiase onderzoekers samen.

Er wordt integraal gewerkt aan een pilotinstallatie bij de Barapullah Drain, de grootste (riool)afwatering in Delhi, en er wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd om de technologieën te optimaliseren. Bij de Nederlandse onderzoekspartners zijn testopstellingen in de laboratoria opgebouwd. Daar heeft de Indiase universiteit (IITD) ter ondersteuning van het programma nu een analytisch lab bij geopend. Uiteindelijk moet de zuiveringskennis schaalbaar zijn, zodat die ook inzetbaar is tegen de vervuiling in kleinere afwateringen in steden.

Opschaling 

Tijdens de workshop in Delhi bleek dat er veel interesse en enthousiasme is vanuit de Indiase overheid. Mede door de urgentie van het probleem, maar ook door de geleverde resultaten, is de wens geuit om nu al na te gaan denken over mogelijke uitbreiding en opschaling van de resultaten op andere locaties in India. Komende periode zullen we ook samen met de Nederlandse gebruikers verder kijken hoe LOTUS-HR zoveel mogelijk impact kan generen.


Bron: NWO