Winnaar van NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2018 bekend

NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2018 voor VU-hoogleraar Davide Iannuzzi

1 november 2018

De 10e NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs gaat naar prof.dr. Davide Iannuzzi, hoogleraar Experimentele Fysica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij ontvangt de prijs “vanwege de valorisatie van zijn eigen onderzoek, en de aandacht die hij heeft voor het mogelijk maken van valorisatie door anderen”. De prijsuitreiking is op 22 januari 2019 tijdens het jaarlijkse landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Al tijdens zijn Vidi-onderzoek  interesseert Iannuzzi zich voor de impact van het onderzoek buiten zijn lab. Dit leidde tot het valoriseren van zijn kennis en kunde in het veld van fiber-top sensing. In 2011 ontstond daaruit de startup Optics11. Dit bedrijf is succesvol en groeit nog steeds. De producten van Optics11 worden ondertussen gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, van life science tot engineering.

 

Davide Iannuzzi (credits Yvonne Compier)Davide Iannuzzi (credits Yvonne Compier)

Iannuzzi beperkt zijn valorisatie inzet niet alleen tot zijn eigen startup. Hij is zeer actief in het aanjagen van entrepreneurs door het leiden en vormgeven van het Demonstrator Lab, een faciliteit gelegen bij de Vrije Universiteit, geopend voor alle kennisinstellingen van Amsterdam. In dit lab kunnen onderzoekers prototypes bouwen van hun commerciële idee. Daarnaast geeft Iannuzzi veel advies en is hij actief in outreach en onderwijs op dit vlak. Mede dankzij de enthousiaste feedback die hij kreeg van iedereen die hij hielp schreef hij een boek specifiek voor het stimuleren van ondernemerschap bij natuurkundigen: ‘Entrepreneurship for Physicists’.

Dit alles maakt van Iannuzzi een inspirerend voorbeeld, zo geeft de jury aan: een onderzoeker die een succesvolle onderzoeksgroep combineert met een eigen startup en die zijn ervaring gebruikt om andere onderzoekers te helpen om ook te ondernemen en te valoriseren. Iannuzzi neemt zijn valorisatietaak net zo serieus als zijn wetenschappelijke taak en heeft zich ontwikkeld tot rolmodel. Hij draagt dit uit en inspireert andere onderzoekers, en heeft daardoor meer impact dan alleen via zijn eigen onderzoek.

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs

Het doel van de NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs is de kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. NWO reikt de prijs van 250.000 euro uit aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken. Hiervan is 235.000 euro bestemd voor een nieuw, door de winnaar vast te stellen onderzoek met een duur van twee tot vier jaar. De overige 15.000 euro is door de winnaar geheel vrij te besteden.

NWO Natuurkunde Prijzen

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs is één van de 3 prijzen die NWO dit jaar uitreikt binnen de natuurkunde. De andere twee prijzen zijn de NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs en de NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs.

Meer informatie

Jeroen van Houwelingen (NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs), j.vanhouwelingen@nwo.nl

Bron: NWO