Ruim vijf miljoen beschikbaar voor nieuwe call Cybersecurity

1 oktober 2018

Op 16 oktober publiceert NWO een nieuwe oproep voor onderzoeksvoorstellen voor cyberveiligheid. Voor deze call, geïnitieerd en gefinancierd door het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA, is ruim vijf miljoen euro beschikbaar. De bij deze call betrokken inhoudelijke partners zijn: dcypher, Commit2Data, Sociale Infrastructuur Agenda, en de Topsector Creatieve Industries. Dit betekent dat dit programma vooral is ontwikkeld voor ICT-onderzoekers, Cybersecurity onderzoekers, Big Data-onderzoekers en onderzoekers uit de creatieve industrie en sociale en geesteswetenschappen.


Wat u moet weten over deze call:

 • Het kader wordt gevormd door de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III);
 • Indiening voorstellen gaat in twee stappen:
  • Deadline vooraanmeldingen: 24 januari 2019;
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 16 april 2019;
 • Hoofdaanvragers moeten in dienst zijn van een door NWO erkende kennisinstelling;
 • Per projectvoorstel kunnen maximaal 3 onderzoeksposities worden aangevraagd;
 • Multidisciplinair onderzoek kent altijd meerdere onderzoeksposities;;
 • Onderzoekers van hogescholen kunnen als mede-aanvrager optreden;
 • Voor de aanvraag wordt een consortium gevormd, waarin tenminste een erkende kennisinstelling en tenminste een niet academische private co-financier participeert;
 • Voor ieder voorstel is cofinanciering door publieke of private partners vereist van tenminste 30% van de aangevraagde subsidie, waarvan tenminste 10% bestaat uit cash;
 • Besluitvorming omtrent honoreringen vindt eind oktober 2019 plaats.

De brochure met alle informatie over deze (inmiddels derde nationale cybersecurity) call is vanaf 16 oktober te vinden op de website.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Cyber Security Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)