Registreer nu voor Matchmaking Cybersecurity 13 November New Babylon Den Haag

4 oktober 2018

De NWO Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy komt tegemoet aan de noodzaak om keten brede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. De call wordt gefinancierd door het NWO domein Sociale en Geesteswetenschappen, het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen en het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA. NWO werkt nauw samenwerking met de bij deze call betrokken partners: dcypher, Commit2Data, Social Infrastructure Agenda, en de Top Sector Creative Industries.


Waarom?
Kom naar de Matchmaking Cybersecurity als je deelneemt aan deze oproep van NWO om contact te zoeken, bijvoorbeeld om een ​​gezamenlijk voorstel voor een onderzoeksproject te realiseren en meer te weten te komen over de voorwaarden en condities verbonden aan het aanvraagproces van deze aanbesteding.

Voor wie?
Het evenement is voor iedereen, geïnteresseerd of betrokken bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cyberveiligheid. We nodigen met name mogelijke toekomstige uitvoerders uit van cybersecurity R&D-projecten (wetenschappers, ondernemers), publieke en private onderzoekspartners, potentiële gebruikers, non-profit organisaties en beleidsmakers.

Pitchen en speeddates
Als je op zoek bent naar onderzoekspartners, kunt je ideeën pitchen in een van de parallelle sessies op de matchmaking. Ook kun je andere aanwezigen persoonlijk ontmoeten en daartoe speeddates plannen.

Aanmelden*

Dit evenement is gratis. 

*In een later stadium, na uw initiële registratie, ontvangt u een uitnodiging om uw registratie uit te breiden met specifieke informatie om uw bezoek op maat te krijgen, u kunt bijvoorbeeld uw verzoek voor een pitch in een specifieke sessie insturen en uw speeddates-schema plannen

De matchmaking wordt mede gefinancierd door een MIT Grant voor netwerkactiviteiten door TKI HTSM.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Cyber Security Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)