Nieuw NORFACE-programma: Democratic governance in a Turbulent Age

12 oktober 2018

NORFACE ontwikkelt een nieuw internationaal onderzoeksprogramma over democratic governance. Hoofddoel van dit programma is het ontrafelen van de precieze aard en achtergrond van de recente ontwikkelingen in de democratische politiek en governance in Europa. Belangrijke vraag daarbij is hoe Europese staten hierover met elkaar in gesprek kunnen blijven en de kwaliteit van de democratische politiek en governance kunnen verbeteren. Deze call wordt naar verwachting gepubliceerd op 3 december 2018. De deadline voor aanvragen is, onder voorbehoud, 19 februari 2019.

Mensen met handen in de luchtFoto: Pedro Rufo (Shutterstock)

Programma-inhoud

De Europese democratische politiek beleeft turbulente tijden. Meerpartijensystemen brokkelen af of zijn ingrijpend veranderd door nieuwe - vaak populistische - partijen en nieuwe sociale bewegingen. Nationale en regionale machthebbers zetten steeds vaker vraagtekens bij de constitutionele wet- en regelgeving die de basis vormen van de moderne democratie. Die politieke veranderingen zijn vaak het gevolg van de veranderende houding van burgers ten opzichte van hun regering, politieke partijen en democratische procedures. Daarnaast heeft de financiële crisis van 2007-2008 laten zien dat Europese regeringen maar beperkt in staat zijn om kaders te stellen die economische stabiliteit en rechtvaardige herverdeling bevorderen. Ten slotte groeide de afgelopen 25 jaar de macht van decentrale overheidsorganen en regelgevende instanties, maar ook van internationale governance-structuren en de private sector.

In het licht van al deze ontwikkelingen lanceert het netwerk van NORFACE een internationaal onderzoeksprogramma. Het programma is ontwikkeld rond de vijf belangrijkste uitdagingen op het gebied van democratie en politiek. Deze worden in detail beschreven in de programmatekst bij de Call for Proposals:

  1. ongelijkheid en herverdeling
  2. de opkomende dreigingspolitiek
  3. democratisering van informatie
  4. verschuivende identiteiten en representatie
  5. veranderende autoriteit van instituties

Aanvraag indienen

Bent u onderzoeker en wilt u een aanvraag indienen? Houd er dan rekening mee dat uw projectteam moet bestaan uit minstens drie gekwalificeerde onderzoeksinstituten, gevestigd in drie of meer landen die participeren in deze NORFACE-call. Dit zijn: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In de Call for Proposals vindt u specifieke kwalificatie-eisen die gesteld kunnen worden op individueel niveau en op organisatieniveau.

Publicatie van de Call for Proposals gebeurt via de NORFACE website: www.norface.net.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en is alleen mogelijk met goedkeuring van de Europese Commissie.

Over NORFACE

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation Europe) is een samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers van 20 Europese landen op het terrein van de sociale- en gedragswetenschappen. NORFACE biedt de deelnemende onderzoeksorganisaties mogelijkheden voor samenwerking in de maatschappij- en gedragswetenschappen door gezamenlijke financieringsmogelijkheden te bieden, bestaande netwerken te onderhouden en nieuwe netwerken te stimuleren.

Internationaal samenwerken bij SGW

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, om de Nederlandse wetenschap verder te brengen. Meer over deze internationale samenwerking leest u hier.

Op 17 oktober 2018 heeft er een rectificatie van dit bericht plaatsgevonden: per abuis werd eerder in dit bericht vermeld dat onderzoekers uit Australië in aanmerking zouden komen voor financiering in dit programma. Dit is niet het geval, excuses voor mogelijke verwarring naar aanleiding van de eerdere berichtgeving.

Bron: NWO