Het Trans-Atlantisch Platform lanceert een call over sociale innovatie

31 oktober 2018

Het Trans-Atlantisch Platform (T-AP) lanceert de T-AP Social Innovation call om internationale onderzoeksprojecten te steunen die kunnen bijdragen het beter begrijpen van sociale veranderingen en de rol van sociale innovaties. Deadline voor aanmeldingen is 14 februari 2019.

Details over de specifieke onderzoeksthema’s waar deze call zich op richt, zijn te vinden in de T-AP Social Innovation Call for Proposals. Verschillende benaderingen en interpretaties worden gestimuleerd. Bij sociale innovatie kan het gaan om:

  • zowel de processen als de resultaten;
  • de middelen voor sociale verandering en transformatie;
  • creëren van sociale en economische waarde door nieuwe of verbeterde processen, diensten, beleid en methoden;
  • nieuwe benaderingen voor multisectorale betrokkenheid in de publieke en/of non-profit en/of private sector;
  • middelen om de doelstellingen van sociale innovatie (d.w.z. de efficiëntie/effectiviteit van programma's of diensten) en de doelen van sociale innovatie (d.w.z. sociale cohesie, veerkrachtige samenlevingen, inclusieve groei, duurzaamheid, rechtvaardigheid, diversiteit en integratie) samen te voegen of hieraan gezamenlijk te werken;
  • transformerende of incrementele benaderingen;
  • verstoring, onzekerheid en mislukking (en leren van mislukkingen);
  • resultaten die voor sommige delen van de samenleving voordeel kunnen opleveren en voor andere niet, en
  • verkenning van de historische, politieke en culturele context waarin sociale innovatie is ingebed en van waaruit deze is ontwikkeld.

Acht buitenlandse zusterorganisaties, uit Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, werken samen aan deze call. Voor de financiering komen projecten in aanmerking waarin onderzoekers uit minimaal drie deelnemende lidstaten participeren én waarbij partners van beide kanten van de Atlantische Oceaan betrokken zijn. Projecten zullen financiering ontvangen voor maximaal 36 maanden.

Over T-AP

Het Trans-Atlantisch Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP) is een samenwerking tussen de belangrijkste financiers van onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Het doel van T-AP is het faciliteren van SSH-onderzoek waarin wetenschappers in Europa en trans-Atlantisch op een gelijkwaardige manier kunnen samenwerken op relevante onderwerpen.

De Canadese Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) en NWO-SGW treden gezamenlijk op als het T-AP Coordination Office.

Voor NWO is T-AP – naast HERA en NORFACE – een mooi platform om de internationale samenwerking tussen de sociale wetenschappen én de geesteswetenschappen te verkennen en waar mogelijk te stimuleren, Europees en trans-Atlantisch.

Internationale samenwerking bij NWO

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, omdat dat de Nederlandse wetenschap verder brengt.

Bron: NWO