Gewijzigde koers NWO voor ERA-netten en JPIs

15 oktober 2018

NWO zal met eigen middelen geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan wat betreft gezamenlijke calls via ERA-netten en JPIs. De voornaamste reden is dat NWO in haar nieuwe strategisch plan (2019-2022) inzet op nieuwe vormen van internationale samenwerking.

Money Follows Cooperation

NWO zal bijvoorbeeld via het principe van Money Follows Cooperation de grenzen wegnemen en bottom-up internationale samenwerking faciliteren in al het door de tweede geldstroom gefinancierde onderzoek. NWO is in gesprek met andere financiers om dit principe wederzijds toe te passen.

Samenwerken met zusterorganisaties

NWO blijft uiteraard wel samenwerken met zusterorganisaties in de relevante internationale netwerken van onderzoeksfinanciers. Ook kan NWO in opdracht van bijvoorbeeld ministeries programma’s in internationaal verband uitvoeren. Overigens zal NWO in de komende tijd wél met eigen middelen participeren in de diverse transnationale calls in ERA-netten en JPI’s waarvoor NWO reeds eerder toezeggingen heeft gedaan aan samenwerkende partners in Nederland en zusterorganisaties.

ZonMw-financiering voor ERA-netten en JPI's

ZonMw blijft wel ERA-netten en JPIs financieren. Alle vier gezondheid gerelateerde JPIs en veel van de ERA-netten die ZonMw uitvoert worden gefinancierd in opdracht van het ministerie van VWS en soms in combinatie met een ander ministerie, zoals LNV, EZK en SZW of andere partijen zoals de gezondheidsfondsen. Voor deze JPIs en voor (toekomstige) ERA-netten die linken aan onderwerpen waarbij ZonMw een (opdracht)relatie heeft met een ministerie verandert er daarom niets.

Lees ook


Bron: NWO