Call Smart Culture – Kunst en Cultuur geopend

16 oktober 2018

Onderzoeksconsortia kunnen tot en met 5 februari, 14.00 uur voorstellen indienen voor onderzoek gericht op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. In aanmerking komen voorstellen rond thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen.

De call beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van het ecosysteem van de creatieve sector. Voorkeur gaat daarbij uit naar projecten die gezamenlijk door hogescholen en universiteiten worden aangevraagd, vanuit de gedachte dat fundamenteel en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken.

De onderzoeksonderwerpen kunnen betrekking hebben op de hele breedte van de culturele en creatieve keten; van creatie tot productie en receptie met specifiek aandacht voor de maker. De voorstellen sluiten aan bij een of meerdere speerpunten uit de roadmap Smart Culture:

  • Product: ‘content als data’, ‘Storytelling & Experience Design’
  • Sector: ‘Transformaties in de creatieve sector’
  • Samenleving: ‘Smart Cities & Societies

Beschikbaar budget en cofinanciering

Aan het totale budget voor deze call van M€ 3 wordt door twee NWO-onderdelen bijgedragen; het NWO-domein SGW en het Regieorgaan SIA. Financiering kan worden aangevraagd door consortia van tenminste één onderzoeker en tenminste één private partner. Daarnaast worden publieke partners uitdrukkelijk uitgenodigd tot deelname.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Culture Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)