Matchmaking NWO call Complexity – Creatieve Industrie: 2 november 2018

30 oktober 2018

NWO heeft een call gepubliceerd op het gebied van Complexity in samenwerking met de topsector Creatieve Industrie. In deze nieuwe call ligt de nadruk op onderzoek naar complexe, hardnekkige maatschappelijke problemen die niet met gebruikelijke traditionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn. De ronde zal worden uitgevoerd door de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Doel

Het doel van deze call is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe, hardnekkige maatschappelijke problemen die niet met traditionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn.
De call sluit aan bij het themadocument Grip on Complexity en bij de kennis- en innovatieagenda van de topsector Creatieve Industrie, i.h.b. hoofdstuk 5 Design for Change. Dit hoofdstuk sluit ook aan bij de maatschappelijke uitdaging ‘inclusieve en innovatieve samenleving’ en de NWA route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’, dat als onderwerp door de voormalige NWO programmacommissie Complexity ook als prioriteit is geselecteerd.

Verband met topsector Creatieve Industrie en publiek-private samenwerking (PPS)

Het programma wordt uitgevoerd als onderdeel van de NWO-propositie voor de Topsectoren en betreft daarom publiek-private onderzoeksamenwerking. Projectconsortia dienen te bestaan uit minstens één kennisinstelling en minstens één private partner.

Voor het programma geldt een cofinancieringseis. Er wordt per project een verplichte cash bijdrage gevraagd van de private partner(s). Daarnaast wordt per project ook een verplichte in kind bijdrage gevraagd van de private partner(s).

Doelgroep

Dit programma is interessant voor kennisinstellingen en private partners die werken aan oplossingen voor complexe systeemvraagstukken. De call is gericht op complexiteitsonderzoekers in samenwerking met onderzoekers uit de Creatieve Industrie, i.h.b. onderzoekers in de ENW- en SGW-achterbannen.

Omvang projecten en budget

De omvang van de aan te vragen projecten zal vermoedelijk liggen tussen de k€ 200 en k€ 500. Het NWO-budget voor deze call bedraagt M€ 2.

Informatie en matchmakingbijeenkomst

Op 2 november vond een informatie & matchmakingbijeenkomst plaats bij NWO Den Haag. Via onderstaande links vindt u de presentaties over Creatieve Industrie en over Complexity. U kunt ook nog partners vinden via LinkedIn.

Beoogde tijdlijn

Openen call
september 2018

Informatie & matchmakingbijeenkomst
2 november 2018

Deadline indiening vooraanmeldingen
medio januari 2019       

Besluit NWO
zomer 2019 

Meer informatie en contact

De exacte voorwaarden van de call worden gepubliceerd op de NWO-website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marieke van Duin of Sander Steeman. Informatie over eerdere calls op het gebied van Complexity of Creatieve Industrie vindt u op de programmapagina’s:


Bron: NWO