Call voor expert op het gebied van publiekprivate samenwerking opnieuw opengesteld

26 oktober 2018

De call for proposals voor een expert op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) binnen Nederland - CGIAR-onderzoeksprogramma is heropend. Een aanpassing betreft de aanstelling: de minimumomvang is nu zestig procent, met een voorkeur voor een volledige aanstelling. De nieuwe deadline voor het indienen van een voorstel is 7 november 2018.

Van de expert wordt verwacht dat zij of hij de rol van de private sector (met en zonder winstoogmerk) in CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's) en platforms vergroot. Gedurende een looptijd van drie jaar is een aantal outputs en uitkomsten beoogt om bij te dragen aan de volgende doelstellingen van het partnerschap:

  • de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en CGIAR door gezamenlijk internationaal landbouwonderzoek te versterken met daarin de doelstelling om bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs);

  • de doeltreffendheid van de Nederlandse kennis, innovatie- en onderzoekscapaciteit omtrent internationaal landbouwonderzoek te optimaliseren door invloeden te vergroten en de banden met CGIAR en de private sector te versterken;

  • het mobiliseren van de meest geschikte partners in de impact pathways voor het behalen van ontwikkelingsresultaten, door mogelijkheden te scheppen om private partners te benaderen voor gevorderd onderzoek, bereik en impact. 

Voor alle relevante informatie over de call for proposals en het aanvragen van financiering, bezoekt de PPP financieringspagina.

Bron: NWO