Samenwerken, verbinden en vernieuwen: implementatieplan NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

14 september 2018

In april 2018 publiceerde NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022. Deze nieuwe strategie is nu vertaald naar het domein van de sociale en geesteswetenschappen (SGW), in de vorm van het implementatieplan ‘Samenwerken, verbinden en vernieuwen’.

Het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen heeft daarbij dankbaar gebruikgemaakt van de waardevolle input van onderzoekers, bestuurders en beleidsmedewerkers van kennisinstellingen.

Het implementatieplan volgt de vijf ambities waaruit de nieuwe NWO-strategie is opgebouwd en geeft hier invulling aan voor de sociale en geesteswetenschappen. Doel is om, binnen de kaders die de NWO-strategie biedt, de sociale en geesteswetenschappen optimaal te positioneren in Nederland en daarbuiten.

Samenwerken, verbinden en vernieuwen: implementatieplan NWO-domein Sociale en GeesteswetenschappenSamenwerken, verbinden en vernieuwen: implementatieplan NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Vijf financieringslijnen

Er komen vijf grote financieringslijnen: het Talentprogramma, de Open Competitie, de Nationale Wetenschapsagenda, het onderzoek in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (de ‘topsectoren’) en de middelen voor grootschalige infrastructuur. Het domein SGW zal binnen deze financieringslijnen excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen mogelijk maken en ervoor zorgen dat dit onderzoek wetenschappelijke en maatschappelijke impact heeft. 

Onderaan deze pagina vindt u het implementatieplan in het Nederlands en Engels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen .

Meer informatie


Bron: NWO