NWO zoekt talentvolle onderzoekers voor uitdagende ICT-case studies

4 september 2018

De zesde editie van de workshop ICT with Industry wordt van 21 tot 25 januari 2019 in samenwerking met het Lorentz Center in Leiden georganiseerd. Ongeveer vijftig onderzoekers van Nederlandse universiteiten werken gedurende een week intensief samen aan wetenschappelijke uitdagingen, die aangedragen zijn door de deelnemende organisaties: Koninklijke Bibliotheek, ICTgroup, FD Mediagroep, Persgroep en RTL Nederland. NWO is op zoek naar onderzoekers die het aandurven om met andere onderzoekers deze uitdagingen op te lossen.

Groep studenten Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

De onderzoekers gaan in verschillende teams gedurende een week intensief werken aan de ICT uitdagingen. Naast het gezamenlijk werken aan de vraagstukken is het doel van de workshop een netwerkplatform voor informatica onderzoekers en partner organisaties te creëren. De workshop leidt naar verwachting tot een aantal nieuwe publicaties en/of onderzoeksinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek tussen de informatica en de industrie.

Study cases ICT with Industry 2019

  • KB (Royal Library): (Semi-) Automatic Cataloguing of Textual Cultural Heritage Objects
  • ICTgroup (ICT.eu): Detecting and classifying damage to traffic signs from images
  • FD Mediagroep: Opening the black box of user profiles in content-based recommender systems
  • Persgroep: Urgent, or can it wait? Personalising push for Algemeen Dagblad
  • RTL Nederland: Captioning News Footage

Aanmelden voor 5-daagse ICT with Industry workshop in Lorentz Center Leiden:

NWO is op zoek naar onderzoekers van Nederlandse universiteiten die van 21 tot 25 januari 2019 het aandurven om met andere onderzoekers de ICT-case studies op te lossen. Onderzoekers die willen deelnemen aan de workshop ICT with Industry kunnen zich inschrijven via de website van het Lorentz Center. Dit is mogelijk tot 16 november 2018.

Call for Participation

Informatie over de Call for Participation te vinden op: https://ict-research.nl/ict-with-industry/call-for-participation/

Promovendi die de workshop bijwonen kunnen in aanmerking komen voor studiepunten mits ze aangesloten zijn bij de onderzoeksscholen ASCI, IPA of SIKS. Deelnemers van de workshop worden geacht gedurende de workshop (5 dagen) beschikbaar te zijn. Deelname aan de workshop is gratis.

Over NWO

NWO verbindt wetenschappers en bedrijfsleven met als drijfveer stimuleren van wetenschap en overdragen van kennis tussen onderzoekers en industrie. Als initiatiefnemer van de workshop ICT with Industry draagt NWO bij aan succesvolle kennisoverdracht tussen de betrokken partijen.

Meer informatie over de workshop: 
Rosemarie van der Veen-Oei (NWO ENW): r.vanderveen@nwo.nl
Paul Blank (NWO TTW): p.blank@nwo.nl

Bron: NWO