NWO onderdeel van Dutch CardioVascular Alliance

12 september 2018

Overvallen worden door een hartinfarct of een beroerte behoort over ruim 10 jaar tot het verleden. Die ambitie stelt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) zich, een nieuw samenwerkingsverband van twaalf organisaties en circa 600 wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Herry Nijhuis van NWO-domein TTW en Henk Smid van ZonMw zijn namens NWO betrokken bij deze samenwerking, om de wetenschappelijke kennisbasis en de maatschappelijke impact van de DCVA te versterken. De Dutch CardioVascular Alliance werd vandaag feestelijk gelanceerd tijdens een presentatie in het Muntgebouw in Utrecht.

De bundeling van krachten op landelijk niveau moet leiden tot het eerder kunnen opsporen van hart- en vaatziekten, het sneller ontwikkelen van oplossingen én deze naar de patiënt brengen. Het gezamenlijke doel van de DCVA is om het aantal chronisch zieken en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. Herry Nijhuis, directeur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen: 'TTW vindt het belangrijk om actieve betrokkenheid bij de Dutch Cardio Vascular Alliance te hebben omdat ze hiermee invulling kan geven aan haar verbindende Nexus-rol.'

Oplossingen versneld naar de praktijk

Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen onder andere van NWO ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterke data-infrastructuur, die het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt. Ook is het doel om in een vroeger stadium gezamenlijk de toepasbaarheid van nieuwe kennis, patenten en samenwerking met de industrie te ontwikkelen, een doel waar NWO graag over adviseert.

Meer informatie

Lees hier verder over de DCVA, of op de website van de Hartstichting.

De DCVA-partners

Bron: NWO