Innovaties in logistiek gebaat bij organisatorische aanpassingen

5 september 2018

Vernieuwingen en verbeteringen in de logistiek beklijven beter bij sociaal-innovatieve bedrijven dan bij gewone bedrijven. Dat blijkt uit TNO-onderzoek gefinancierd door NWO. Het onderzoek laat zien dat bedrijven die investeren in de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid van de medewerkers innovatiever zijn dan bedrijven die hun medewerkers willen overtuigen of veranderen. Op donderdag 6 september presenteren de onderzoekers hun bevindingen, de game 'Innoveren kun je leren' en de onlinecursus 'Innoveren in de praktijk'.

Snelweg in het donker verlicht door rijdende auto's

De resultaten, de game en de cursus komen voort uit het onderzoeksproject Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector binnen het NWO-programma Accelerator. TNO werkte in het onderzoeksproject samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO, FNV en KvK aan sociale innovatie in de logistiek. Sociale innovatie draait om de sociale en organisatorische kant van vernieuwingen en verbeteringen. Het gaat om hoe medewerkers worden betrokken bij innovaties en of zij innovaties accepteren en gebruiken.

Steekproef

Uit een steekproef onder ruim honderd managers van logistieke bedrijven bleek dat minder dan de helft van de innovaties wordt overgenomen door de medewerkers. Peter Oeij, projectleider bij TNO legt uit: "Van de honderd bedrijven in de logistiek deden er de twee jaar daarvoor tachtig aan een of andere vorm van innovatie. Bij slechts veertig worden die innovaties geadopteerd door de medewerkers. En bij tien is er echt sprake van een sociaal innovatief klimaat. In bijna al deze sociaal innovatieve bedrijven blijken de innovaties wel te beklijven."

Uit het onderzoek blijkt verder dat sommige bestaande theorieën rond sociale innovatie niet lijken op te gaan in de praktijk. Deze theorieën leggen de verantwoordelijkheid voor het overnemen van innovaties bij de medewerker zelf. Medewerkers zouden hun houding moeten aanpassen en meer moeten worden overtuigd van het belang van innovaties. Het onderzoek laat echter zien dat bedrijven die inzetten op overtuigen en het veranderen van de houding niet beter scoren met innovaties. Het lijkt belangrijker om te investeren in de kwaliteit van het werk en in de betrokkenheid van de medewerkers.

Innoveren kun je leren

Om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen, ontwikkelden de onderzoekers onder andere het spel 'Innoveren kun je leren'. Daarmee kunnen medewerkers ervaren wat het betekent om mee te werken aan innovatie en vernieuwing binnen het bedrijf. Na afloop bespreken de medewerkers hun bevindingen met de leidinggevende.

Naast de game voor medewerkers ontwikkelden de onderzoekers een onlinecursus voor managers. De cursus 'Innoveren in de praktijk' ondersteunt managers bij innovatieprocessen binnen logistiek en transport. De managers leren hoe ze medewerkers kunnen betrekken bij innovaties en onder welke omstandigheden medewerkers innovatie accepteren en gaan gebruiken.

Meer informatie

  • 'Innovatie-adoptie door sociale innovatie in logistiek'. Rapport voor NWO - TKI Logistiek: Leiden: TNO. Door: Oeij, P.R.A., Putnik, K., van der Torre, W., Dhondt, S., De Vroome, E.M.M. Februari 2018. Pdf via peter.oeij@tno.nl
  • Game 'Innoveren kun je leren' (pdf). Door: Van Rijk, R. & Paradies, G. Januari 2018.
  • MOOC 'Innoveren in de praktijk - Sociale innovatie en vernieuwing binnen logistiek en transport.' Door: Boswinkel, R., Kranenborg, K. Oeij, P., Van der Torre, W. Juni 2018.

Bron: NWO