Gezocht: Bestuurder met impact

5 september 2018

Bent u de bestuurder die de impact van toepassingsgericht en technisch onderzoek verder wil vergroten? Dan is het bestuur van NWO-domein TTW op zoek naar u.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) staat voor de uitdaging om de impact van grensverleggend technisch toegepast onderzoek voor de maatschappelijke uitdagingen verder te vergroten. De ambitie is om een actieve rol te spelen in het strategisch verbinden van (inter)nationale en regionale kennisagenda’s. Voorbeelden hiervan zijn het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de verschillende routes in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Hierin spelen thema’s zoals gezondheid en zorg, duurzame voedselproductie, watertechnologie, waterveiligheid, smart industry en energietransitie in combinatie met de ontwikkeling van sleuteltechnologieën een belangrijke rol.

NWO-domein TTW vervult haar rol vanuit een sterke positie op het gebied van publiek-private samenwerking en de toepassing van de ontwikkelde wetenschappelijke kennis. Daartoe brengt ze vanaf de start van het onderzoek relevante gebruikers van de te ontwikkelen kennis bij elkaar. Bij TTW zorgen zo'n 50 medewerkers gezamenlijk voor de inrichting en begeleiding van het onderzoeksprogramma van 100 miljoen euro per jaar.

Binnen het bestuur van NWO-domein TTW is een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid dat een bijdrage wil leveren aan deze ambitie.

In afstemming met het uitvoerend managementteam van NWO-domein TTW en de raad van bestuur van NWO wordt onder verantwoordelijkheid van het domeinbestuur het strategisch beleid vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Daarnaast besluit het domeinbestuur over de inzet en ontwikkeling van de financiële instrumenten alsmede over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van technische wetenschappen met een vooraanstaande positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

Gezien de huidige samenstelling zoekt TTW een kandidaat met een academische achtergrond en bijbehorend relevant netwerk.

Gemiddeld zal een tijdsbesteding van 2 dagen per maand gevraagd worden. Het bestuur vergadert elke drie weken op vrijdagochtend in het gebouw van NWO in Utrecht.

Interesse of solliciteren? Lees hier de complete vacaturetekst.

Bron: NWO