Gezocht! Publiekprivate samenwerking en Research Uptake expert

20 september 2018

Tot 18 oktober 2018 is het mogelijk om te reageren op de positie van Public Private Partnership (PPP) en Research Uptake expert om zo bij te dragen aan grote veranderingen in de landbouw over de hele wereld. De financiering van de PPP expert is een van de vier instrumenten binnen de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en CGIAR, dat het bevorderen van kennis van voedingssystemen en publieke en private innovatie tot doel heeft.

Van de expert wordt verwacht dat hij de rol van de private sector (profit en non-profit)  in CGIAR Research Programs (CRPs) en Platforms zal vergroten.

In een periode van drie jaar wordt de PPP-expert beoogd:

  • de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en CGIAR te versterken door gezamenlijk internationaal landbouwonderzoek uit te voeren om zo bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs);
  • de doeltreffendheid van Nederlandse kennis, en de  innovatie- en onderzoekscapaciteit van internationaal landbouwonderzoek te optimaliseren door de band tussen CGIAR en de private sector te versterken;
  • het mobiliseren van de meest geschikte partners voor het behalen van resultaten die in de impact pathways zijn opgenoment.  

De expert moet een senior onderzoeker zijn met een academische achtergrond (MSc / Ma / PhD), ten minste tien jaar werkervaring hebben en in dienst zijn van een Nederlandse universiteit of onderzoeks- of ontwikkelingsorganisatie. En last but not least, de kandidaat moet ervaring hebben met het initiëren en implementeren van publiek-private partnerschappen. Van de kandidaten wordt verwacht dat hij of zij een voorstel indient voor een plan van aanpak, dat binnen de eerste drie maanden van de opdracht verder zal worden ontwikkeld.

Kandidaten wordt geadviseerd de call for proposals te lezen voor meer informatie en eventueel contact op te nemen met NWO voor een verdere toelichting.

Het Nederlands – CGIAR partnerschap

Image: CGIAR

Het Nederland - CGIAR partnerschap heeft tot doel het internationale landbouwonderzoek te verbeteren om zo bij te dragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De Nederlandse overheid beschouwt publiek-private partnerschappen als cruciaal om deze doelen te bereiken.

De Nederlandse overheid heeft een specifiek belang bij het bevorderen van publiek-private samenwerking (PPS) met CGIAR. Het doel is (1) onderzoeksprogramma's te verrijken met de expertise van de private sector en vice versa, (2) meer vraaggericht te worden en marktgericht te reageren, en (3) de omstandigheden voor opschaling en impact te verbeteren. 'Privaat' omvat in deze context zowel het wereldwijde als het lokale (MKB) bedrijfsleven en maatschappelijke partijen, wat ook wel de 'Growth-Diamond'-benadering wordt genoemd.

Dit instrument wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), WOTRO Science for Global Development.

Bron: NWO