Verslag werkconferentie Self Organized Fund Allocation (SOFA)

24 augustus 2018

NWO organiseerde op 4 juni 2018 een werkconferentie over het SOFA (Self Organized Fund Allocation)-model om samen met experts te brainstormen over een onderzoeksagenda: welke vragen/kwesties moeten opgehelderd worden voordat NWO met een (kleinschalig) SOFA-experiment kan beginnen, en aan welke randvoorwaarden zou zo’n pilot moeten voldoen om te kunnen toetsen of de beoogde doelstellingen van de pilot achteraf gerealiseerd zijn?

Het ‘SOFA-onderzoek’ maakt onderdeel uit van het bredere pakket maatregelen dat NWO in september 2017 aankondigde om de aanvraagdruk voor onderzoekers in Nederland te verminderen.

De discussie leverde verschillende perspectieven op over hoe een mogelijk pilot experiment eruit zou moeten zien. Zo werden de voor- en nadelen van virtuele- en praktijkexperimenten besproken, en de balans tussen samenwerking en competitie in het verdeelsysteem. Voor meer details verwijzen wij naar het verslag van deze bijeenkomst.

Rondetafelgesprek haalbaarheid SOFA

Voor het vervolg: NWO organiseert dit najaar een rondetafelgesprek waarvoor ongeveer vijf personen worden uitgenodigd die tevens aanwezig waren bij de SOFA-conferentie. Het doel van dit gesprek is om te komen tot een voorstel voor een haalbaarheidsstudie van het SOFA-model. De basis hiervoor is het verslag van de conferentie waarin de verschillende invalshoeken en aandachtspunten uiteen worden gezet. De uitkomst van deze bijeenkomst is bepalend voor het vervolgtraject van deze aanvraagdrukmaatregel. De raad van bestuur van NWO neemt het uiteindelijke besluit hierover. Zodra hierover meer bekend is, publiceren we dat op onze website.

Download (pdf)


Meer informatie


Bron: NWO