Verhoging Nederlands budget call ERA-Net RegSys

31 augustus 2018

NWO is voornemens het budget voor de nu lopende call van ERA-Net RegSys te verhogen tot M€ 2. Hierdoor wordt de kans op honorering van uw voorstel verhoogd. U kunt nog tot 11 september 2018, 14.00 uur een verplichte “project outline” indienen bij het ERA-Net.


In april 2018 heeft NWO de ERA-Net RegSys call aangekondigd, en aangegeven dat tussen de M€ 1,5 en M€ 2 gereserveerd is voor het Nederlandse onderzoek in deze call. In de officiële call, gepubliceerd op 23 mei 2018, werd een Nederlands budget van M€ 1,6 aangekondigd.

NWO kan nu bevestigen dat het voornemens is het beschikbare budget te verhogen naar M€ 2. Dit kan echter, om administratieve redenen, pas definitief bevestigd worden na de deadline voor de verplichte “project outlines” van 11 september 2018, 14.00 uur.

Het uiteindelijk aan Nederlandse project partners samen toe te kennen bedrag kan overigens groter zijn dan het beschikbare Nederlandse budget. Dit komt omdat het ERA-Net een apart fonds* heeft ingesteld waaruit de nationale budgetten kunnen worden aangevuld, indien deze niet voldoende zijn om een project te financieren. Projecten die hoog op de rangschikking van de onafhankelijke beoordelingscommissie zijn geplaatst, krijgen prioriteit m.b.t. deze aanvullende financiering.

* De exacte omvang van dit fonds is op dit moment niet bekend. Het zal bestaan uit tenminste 40% van de door de Europese Commissie (EC) aan het ERA-Net toe te wijzen “cofund”. De omvang van het EC cofund is 33% van de kosten van de projecten die gefinancierd kunnen worden gebaseerd op de rangschikking en de beschikbare nationale financiering.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)