TTW blikt terug op 2017

21 augustus 2018

Nu het jaarverslag van NWO over 2017 is verschenen, blikt TTW-voorzitter Jaap Schouten terug op een bewogen jaar. Als financier en ‘makelaar’ brachten we veel wetenschappers en bedrijven bij elkaar. We organiseerden talloze nieuwe samenwerkingen en zetten de schouders onder complexe uitdagingen.

2017 was een belangrijk overgangsjaar voor NWO-domein TTW. We maakten grote organisatorische veranderingen door, die samenhangen met de transitie van NWO. We namen afscheid van Technologiestichting STW en zetten ons werk voort binnen het nieuwe TTW-domein van NWO. Terwijl we bij TTW achter de schermen verder werkten aan de harmonisatie met de andere nieuwe NWO-onderdelen, bleef ‘de winkel’ gewoon open.

Overgang van STW naar TTW

In 2017 zag NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) het levenslicht. TTW zet het werk voort van Technologiestichting STW, dat zich richtte op het smeden en begeleiden van samenwerkingen tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. STW hanteerde daarbij altijd een flexibele en verbindende werkwijze, en die is voortgezet in TTW.

Nu we ruim een jaar op weg zijn, kunnen we vaststellen dat de best practices van STW ook werken in de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Tegelijkertijd benutten we de kracht van samenwerken binnen NWO-breed verband. Door de fusie met andere NWO-onderdelen kunnen we beter samenwerken met andere disciplines, wat uiteindelijk leidt tot het beter bedienen van (interdisciplinaire) wetenschappen.

Uitstekende beoordeling voor STW

Met trots kunnen we terugkijken op het werk dat STW heeft verricht. Dat concludeerde vorig jaar ook een onderzoekscommissie die in kaart bracht wat het beleid van STW de afgelopen jaren opleverde. Door efficiënt en effectief te werken, heeft STW de technische wetenschappen in Nederland ijzersterk bediend. Daarnaast zijn alle partijen die bij STW zijn betrokken zeer positief over de manier waarop de stichting haar rol voor de topsectoren heeft vormgegeven.

Het onderzoek naar STW werd uitgevoerd door een onafhankelijke evaluatiecommissie, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ).

Nieuwe en bekende financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten waarmee STW successen boekte, zijn meegenomen naar NWO-domein TTW. Zo konden we in 2017 zes nieuwe Perspectiefprogramma’s van start laten gaan. Ook startten er vier nieuwe Partnerships, in samenwerking met onder meer Rijk Zwaan en Nutricia.

In het Open Technologieprogramma (het allereerste financieringsinstrument van STW) zagen we weer verrassend veel innovatieve voorstellen. Dat gold ook voor alle andere financieringsinstrumenten die we uitvoeren, zowel nieuwe als bekende. We zijn dan ook verheugd dat wetenschappers en bedrijfsleven ons de begeleiding van hun onderzoeksideeën en -wensen blijven toevertrouwen.

Industrial doctorates

Een opvallende nieuwkomer in NWO’s palet van financieringsinstrumenten is het programma Industrial doctorates. Binnen dat programma kunnen onderzoekers een promotieonderzoek uit voeren bij zowel een kennisinstelling als een bedrijf. We verwachten dat tijdens die promotietrajecten intensieve samenwerkingen ontstaan die het talent van de betrokken onderzoekers verder versterkt. Ook creëert het nieuwe kansen voor de toepassing van wetenschappelijke kennis

Aanpak aanvraagdruk en verhoging OTP-budget

NWO merkt dat de competitie voor financiering van onderzoeksvoorstellen blijft toenemen. Dit is een probleem voor zowel onderzoekers als onderzoeksfinanciers, in binnen- en buitenland. Door een gebrek aan voldoende middelen zijn we soms genoodzaakt om onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit af te wijzen. Om daarvoor een oplossing te vinden, consulteerde NWO Nederlandse wetenschappers, kennisinstellingen en internationale zusterorganisaties over hun ervaringen. Dat gebeurde onder meer tijdens een speciale werkconferentie over aanvraagdruk, op 29 en 30 juni 2017. De meest kansrijke ideeën om de aanvraagdruk te verlagen zijn daarna verder uitgewerkt, en leidden in het najaar tot maatregelen van NWO om de aanvraagdruk te beperken.

In 2017 kon TTW de aanvraagdruk beperken bij het Open Technologieprogramma. Dat werd mogelijk gemaakt door een extra investering van 5,2 miljoen euro in het programma, toegekend door NWO’s Raad van bestuur.

Innovatiefestival TEKNOWLOGY 2017

In 2017 lanceerden we het jaarlijkse innovatiefestival TEKNOWLOGY. Met dit evenement creëren we een ontmoetingsplek voor innoverend Nederland en vieren we de symbiose tussen kennis, technologie en innovatie. Een bruisende eerste editie smaakte naar meer. De volgende editie vindt plaats op 8 november 2018.

Stevinpremie

Tijdens TEKNOWLOGY reikten we voor de laatste keer de Simon Stevin Meester-prijs uit, de grootste Nederlandse prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. In 2018 blijft NWO topspelers aanmoedigen om nog meer succes te behalen in de onderzoekswegen die zij zijn ingeslagen. Dat gebeurt door het toekennen van de Stevinpremie, een prijs voor onderzoekers die bijzonder succesvol zijn op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. De premie bestaat uit een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Vier Vici’s voor TTW

Goed nieuws was er ook over een andere grote persoonsgebonden premie van NWO, de Vici-beurzen. In 2017 kon TTW vier Vici’s van 1,5 miljoen euro toekennen voor aanvragen uit de technische wetenschappen. Hetzelfde aantal kunnen we in 2018 toekennen.

De beoordeling van nieuwe Vici-aanvragen verloopt sinds vorig jaar anders dan voorheen. De gehele beoordelingsprocedure, inclusief de interviews, is nu ondergebracht bij het betreffende NWO-domein. Dat betekent dat TTW de volledige beoordelingsprocedure van Vici-aanvragen binnen de technische wetenschappen uitvoert.

Nieuwe leden maken TTW-bestuur compleet

In 2017 verwelkomde het TTW-bestuur dr. René Penning de Vries als nieuw bestuurslid. Penning de Vries voegt belangrijke expertise toe aan het TTW-bestuur, onder meer op het terrein van ICT en digitalisering.

Daarna traden prof.dr. Wiro Niessen en ir. Karin Sluis in 2018 toe tot het TTW-bestuur. Niessen heeft hij een groot netwerk en de nodige bestuurlijke ervaring in het medisch-technische werkveld. Sluis brengt belangrijke kennis in het bestuur op het gebied van infrastructuur, civiele techniek, mobiliteit en gebouwde omgeving.

Nu is het bestuur op volle sterkte, en kan het bogen op een brede technische expertise en een zeer waardevol netwerk binnen de disciplines die TTW bedient.

550 miljoen voor onderzoek binnen topsectoren

In 2017 maakten we bekend dat NWO de komende twee jaar 550 miljoen euro gaat bijdragen aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op terreinen van de topsectoren. Van de NWO-bijdrage wordt 272 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook bedrijven significant aan meebetalen: publiek-private samenwerking (PPS).

Een belangrijk nieuw onderdeel van de NWO-inzet voor 2018-2019 is de zogeheten crossover call, waarvoor in totaal een budget van 40 miljoen euro beschikbaar is. Met de crossover call financiert NWO onderzoek in PPS dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden.

Nieuwe subsidieregeling

Een concrete uitkomst van de NWO-transitie is dat we het voor onderzoekers overzichtelijker hebben gemaakt om financiering aan te vragen. We hebben daarvoor een nieuwe regeling opgesteld van waaruit heel NWO, inclusief NWO-domein TTW, subsidies verleent. Die zogeheten subsidieregeling is een document waarin alle voorwaarden en verplichtingen staan die van toepassing zijn wanneer NWO subsidies verleent.

Een groot voordeel van de subsidieregeling is dat het nu mogelijk is om gebruikerscommissies in te stellen bij alle NWO-domeinen. Dit is voor NWO-domein TTW een bekend en succesvol instrument om publiek-private partners optimaal bij de projecten aangesloten te houden.

De regeling vervangt de Algemene voorwaarden waarmee TTW werkte. De werkwijze en procedures van NWO-domein TTW veranderen door de nieuwe regeling niet. Alleen de plek waar ze formeel beschreven staan is gewijzigd: niet meer in de Algemene voorwaarden, maar in de subsidieregeling.

Lees meer over de ontwikkelingen binnen NWO in het jaarverslag over 2017 dat vandaag werd gepubliceerd.

Bron: NWO