Terugblik ECCM-conferentie 29 juni. Wat is de volgende stap?

22 augustus 2018

De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) blikt terug op een inspirerend programma en een overweldigende opkomst (200+) voor de ECCM-conferentie, 29 juni jl. Een teken dat stap voor stap een echte ECCM-gemeenschap ontstaat die alle belanghebbenden uit de sectoren Energie, High Tech Systemen & Materialen en Chemie met elkaar verbindt.

De betrokken sectoren moeten elkaars taal spreken. Alleen dan kan de belofte van ECCM als sleuteltechnologie voor de energietransitie worden gerealiseerd. De openingslezing door dr. Bertholt Leeftink (directeur-generaal Ondernemerschap en Innovatie, ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid) is online gepubliceerd. Ook de openingslezing door de ECCM-commissie is online beschikbaar.

Met ECCM benadrukken de topsectoren Energie, HTSM en Chemie de vereiste geïntegreerde aanpak. Ja, we moeten op een concurrerende manier duurzaam waterstof produceren en de vereiste technologie daarvoor ontwikkelen. Dit vormt de kern van ECCM. Maar volgens de commissie moeten we ervoor waken om de uitdaging te simplificeren tot de productie van goedkoop en duurzaam waterstof. De integratie van waterstof in ons toekomstige energiesysteem is cruciaal en ook zeer uitdagend. En er zijn meer uitdagingen rondom elektrificatie die vragen om intensieve samenwerking: het gebruik van hernieuwbare energie voor het aansturen van onze huidige energie-consumerende processen (conversie en opslag), de acceptatie van nieuwe technologie en de governance die nodig is om deze enorme inspanning in samenwerking met lokale, nationale en buitenlandse overheden te realiseren. Een governance is nodig om prioriteit te geven aan de meest veelbelovende ECCM-opties. Tijdens de ECCM-conferentie 29 juni jl. werden sprekers uitgenodigd om een aandeel te leveren in deze prioritering van opties voor Nederland. Na de zomer wordt het resultaat gepubliceerd.

Door de oprichting van een ECCM-gemeenschap volgt de ECCM-commissie de aanbeveling van de regering om te werken aan een kennisplatform over ECCM. De eerste tastbare initiatieven onder ECCM-paraplu worden gevormd. Deze initiatieven zijn met elkaar verbonden. De commissie werkt toe naar een portfolio over de hele ontwikkelingsketen:

  • ECCM Tenure Track-programma (TRL 1-3)
    • NWO call (M€ 7) voor tenure track (TT) posities op het gebied van ECCM, inclusief opstartpakketten; gericht op versteviging van de ECCM-kennisbasis aan Nederlandse kennisinstellingen. Lancering oktober 2018 (datum onder voorbehoud)
  • Faraday-lab (TNO/ECN/VoltaChem) (TRL 3-5)
    • Proeffaciliteiten (M€ 6,6) voor de ontwikkeling van PEM en vaste oxide brandstofcellen.
  • MW-testcentrum in ontwikkeling (ISPT) (TRL 4-7)
    • Testcentrum (M € 4-6) ter ondersteuning van technologische ontwikkeling van waterelektrolyse.
  • Consortia in ontwikkeling (TRL 1-7) - Nationale coördinator namens de ECCM-commissie, prof. Paulien Herder (TU Delft).

De commissie zal verder onderzoeken en de overheid adviseren hoe zij belanghebbenden kan betrekken bij een nationaal innovatieprogramma, gericht op een missie, en verbindend over de hele keten van TRL 1-9.

De commissie ziet er naar uit om samen een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die voor ons liggen en door expertise en technologie te integreren in ECCM. De ECCM-commissie zal hiervoor nieuwe bijeenkomsten organiseren. Neem voor vragen, aanbevelingen en afterthoughts contact op met het secretariaat via secretariaat@eccm-mail.nl.

Bron: NWO